เปิดรายงานฉบับกลาง เครื่องบินเช่าเหมาอินเดียตกใกล้กำแพงแสนปี 60

ผู้จัดการออนไลน์

       

       คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ออกรายงานฉบับกลางการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินแบบ PILATUS PC12 เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน VT-AVG ประสบอุบัติเหตุ ตกใกล้สนามบินกำแพงแสน เมื่อ 5 มี.ค. 60
       

       นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุได้ออกรายงานฉบับกลางของการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินแบบ PILATUS PC12 เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน VT-AVG ของบริษัท Air Charter Service Private Limited ประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับสนามบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560
       
       เครื่องบินดังกล่าวทำการบินจาก Kolkata Airport (VECC) สาธารณรัฐอินเดีย-สนามบินดอนเมือง (VTBD) ประเทศไทย เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย เกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องขอลงจอดที่สนามบินกำแพงแสน ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด และขาดการติดต่อกับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมืองเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตก เพลิงลุกไหม้ บริเวณห่างจากปลายทางวิ่ง 21 ของสนามบินกำแพงแสนประมาณ 2.8 กิโลเมตร ทำให้เครื่องบินได้รับความเสียหาย นักบินผู้ช่วยชีวิต นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน และผู้โดยสารอีก 3 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส
       
       ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้แจ้งเหตุไปยังสาธารณรัฐอินเดียในฐานะรัฐผู้จดทะเบียน สมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะรัฐผู้ออกแบบและผลิตเครื่องบิน ประเทศแคนาดาในฐานะรัฐผู้ออกแบบและผลิตเครื่องยนต์ และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบซากอากาศยานและเครื่องบิน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาจาก Pilatus Aircraft Limited และ Pratt & Whitney Canada ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์และประเทศแคนาดาตามลำดับ โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอุบัติเหตุ
       

ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้