กรมทรัพย์สินทางปัญญากระตุ้นการคิดค้นเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรคุ้มครอง

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กรมทรัพย์สินทางปัญญากระตุ้นนักประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ พร้อมแนะยื่นจดสิทธิบัตรขอรับการคุ้มครองด้วย ส่วนยอดการยื่นจดสิทธิบัตรด้านพลังงานทดแทนของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีจำนวน 996 ฉบับ คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน
       

       น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนของประเทศที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์ และประเมินทิศทางแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs นักประดิษฐ์ นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 ราย
       
       “กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้ไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมัน และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ ตามที่รัฐบาลได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นร้อยละ 30 ของการพลังงานทดแทนทั้งหมดจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 18” น.ส.วันเพ็ญกล่าว
       
       ปัจจุบันสถิติการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2008-2018 มีจำนวน 996 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1.6 จากคำขอรับสิทธิบัตรทั่วโลก ที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 59,903 ฉบับ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซึ่งอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
       

ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้