ชูเมืองนนท์นำร่องแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สื่อการเรียนรู้ The Choice ครั้งที่ 2

update:

       

       MGR Online - ดีเอสไอ เปิดโครงการ“นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice ครั้งที่ 2 ชูจังหวัดนนทบุรี นำร่องแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีทีมงานที่จะคอยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
       

       วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล นนทบุรี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด สู่ชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจากสถาบันการเงิน สมาคมทนายความ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วม
       
       พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพราะเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯ โดยปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่เกิดจากหลายสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันจนเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าคือ เจ้าหนี้ และผู้มีฐานะด้อยกว่าคือ ลูกหนี้ ซึ่งอยู่ในภาวะจำยอมทำสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
       
       พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวอีกว่า กระทรวงยุติธรรมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยมาตรการดังนี้ 1.ด้านกฎหมาย ได้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) ให้มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 2.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย หากเป็นกรณีเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ ดีเอสไอ เข้าไปสืบสวนสอบสวน และประสานกับกรมสรรพากรเมื่อดำเนินมาตรการทางภาษี"3.ด้านการช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรม เพราะลูกหนี้จะถูกเอาเปรียบในเรื่องดอกเบี้ยการทำสัญญา ดีเอสไอได้มอบหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ จัดให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนทั้งจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีด้วยมาตรการทางอาญา ประกอบการให้ความช่วยทางแพ่ง การพิจารณาช่วยเหลือด้านทนายความตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม" พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว
       
       พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดการประชุมสัมมนาในวันนี้เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคประชาชนก่อนเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ โดยนำเสนอผ่านนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” จาก กพร. ประจำปี 2560 ประเภทพัฒนาคุณภาพบริการ “ระดับดีเด่น” โดยเป็นการให้ความรู้ข้อกฎหมายผ่านเกมที่สอดแทรกหลักการดำเนินชีวิต การออม การเลือกใช้จ่ายเงิน การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขเมื่อมีปัญหาหนี้สินเกิดขึ้น
       
       พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวเพิ่มว่า ดีเอสไอ ตั้งเป้าหมายให้จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเชิงการป้องกัน โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ในลักษณะวิทยากรตัวคูณ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน โดยมีทีมงานที่จะคอยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง