สั่งเชือด!ปปง.มีมติยึดทรัพย์ 3 คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฉ้อโกงแบงก์มูลค่ากว่า 4 พันล้าน

       
        
       MGR Online - ปปง.มีมติยึดทรัพย์ บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต ฐานเลี่ยงภาษีรัฐเสียหายกว่า 4 พันล้าน เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ฐานฉ้อโกงกว่า 62 ล้าน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 120 บัญชีมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท

       
       วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รรท.เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 23/2560 วันที่ 14 ธ.ค.นี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในคดีของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต (ทัวร์ศูนย์เหรียญ) สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกรมสรรพากร กรณีนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก กระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมาย ปปง. ได้ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีกรมสรรพากรในการส่งข้อมูลให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการกับนายธงชัย ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โดยหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาท ต่อปีภาษีขึ้นไป
       
       อีกทั้งได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ ตั้งแต่ ปี 2554-2559 จนเป็นเหตุให้กรมสรรพากรได้รับความเสียหาย ประมาณ 7,788,362,147.89 บาท การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 37 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ทางคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินของนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก จำนวน 125 รายการ รวมจำนวน 4,246,569,770 บาท พร้อมดอกผล ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
       
       ส่วนกรณีคดีฉ้อโกงสถาบันการเงินของบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ หลังจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยบริษัทดังกล่าว กับพวก ได้ยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและขอให้โอนเงินสินเชื่อไปต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นการชำระค่าซื้อขายสินค้า ต่อมาธนาคารพบว่าบริษัทผู้ขายสินค้าและบริษัทผู้ชำระเงินค่าสินค้า มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร และจากการตรวจสอบพบว่ามีการยื่นเอกสารปลอมในการขอสินเชื่อ จนเป็นเหตุให้ธนาคารหลายธนาคารได้รับความเสียหาย
       
       โดยมีการหลอกลวงธนาคารให้ปล่อยสินเชื่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 รวมความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 3,400 ล้านบาท การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (18) คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินของบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก จำนวน 82 รายการ รวมจำนวน 62,183,563.07 บาท พร้อมดอกผล ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
       
       ขณะที่คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนในพื้นที่ภาค 6 จำนวน 13 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 19,800,000 บาท ซึ่งต่อมาพบว่าผู้กระทำความผิดมีการทำงานเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในประเทศไทย จีน และไต้หวัน จึงส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการสืบสวนขยายผล โดยต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายทวีศักดิ์ สุจริตวัฒนะนนท์ กับพวก ซึ่งร่วมอยู่ในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ในวันนี้ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 23/2560 ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคารของนายทวีศักดิ์ สุจริตวัฒนะนนท์กับพวก รวม 120 บัญชี มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท
       
       รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. จะทำการสืบสวนขยายผลและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อติดตามทรัพย์สินคืนสู่ประชาชนผู้เสียหายและแผ่นดินต่อไป