กรมบังคับคดี – โตโยต้า ลิสซิ่ง เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย ใช้ตรวจสอบก่อนทำนิติกรรม

ผู้จัดการออนไลน์

       

       MGR online - กรมบังคับคดี จับมือ โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ลงนามการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาก่อนทำนิติกรรมด้วย
       

       วันนี้ (8 พ.ย.) เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี กรุงเทพฯ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นายอากิระ สึโบอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
       
       น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย ความสามารถในการทำนิติกรรมของลูกค้า หรือลูกหนี้ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์อำนาจในการจัดการกิจการทรัพย์สินจะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น
       
       "การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายครั้งนี้ กรมบังคับคดีและบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะได้ร่วมกันประเมินการใช้ระบบเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำข้อมูลบุคคลล้มละลายไปใช้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล จำนวน 36 หน่วยงาน ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" น.ส.รื่นวดี กล่าว
       
คำสำคัญ : กรมบังคับคดี

ข่าวอาชญากรรม

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้