สหภาพฯ ทีโอที เดินเกมยื่นหนังสือเร่ง กสทช. อนุมัติแผนคลื่น 2300 MHz

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯ และนายอนุชิต ธูปเหลือง รองประธานสหภาพฯ พร้อมตัวแทนพนักงานกว่า 50 คน เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อมายื่นหนังสือครั้งที่ 2 ในการขอให้ กสทช. เร่งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่น 2300 MHz ของทีโอที ต่อประธาน กสทช. โดยมีนายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) เป็นตัวแทนรับหนังสือ
       

       นายอนุชิต ธูปเหลือง รองประธานสหภาพฯ กล่าวว่า การมายื่นหนังสือขอให้ กสทช. เร่งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่น 2300 MHz ของทีโอทีในครั้งนี้ เป็นการมายื่นเป็นครั้งที่สองแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมาได้มายื่นไปแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากทราบว่าตามกำหนดการเดิม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม กสทช. จะมีการประชุมในวันนี้ (7 ธ.ค. 2560) แต่เพิ่งทราบว่ามีการเลื่อนประชุมออกไปเป็นสัปดาห์หน้า
       
       สหภาพฯ มีข้อเรียกร้องหลัก ๆ 3 ข้อ คือ 1. ขอให้ กสทช. ดำเนินการตามใบอนุญาตที่ได้รับปัจจุบัน โดยไม่มีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ 2. หาก กสทช. ไม่อนุญาต จะส่งผลกระทบทำให้รัฐเสียรายได้กว่า 3.6 พันล้านบาท ถ้ารวมผลประกอบการทีโอทีด้วย ก็ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และ 3. การประมูลความถี่ครั้งต่อไป ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีโอที ฉะนั้น ไม่ควรนำปัญหามาให้ทีโอที
       
       ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558 กสทช. มีมติอนุญาตให้ทีโอที ปรับปรุงเทคโนโลยีบนคลื่น 2300 MHz เพี่อให้บริการเสียง ข้อมูล และพหุสื่อ โดยใช้เทคโนโลยี LTE และใช้งานได้ทั่วประเทศ ตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2300-2400 MHz ต่อมา เมื่อ 25 เม.ย. 2559 กสทช. ได้แจ้งเพิ่มเติมมายังทีโอทีว่า มติดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้ทีโอที นำคลื่น 2300 MHz ไปให้บริการได้ทั้งประเภท Fixed Wireless Broadband และ Mobile Broadband ซึ่งแผน BWA ดังกล่าว ระบุให้ทีโอทีใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ITU-R Recommendations)
       
       เอกสาร F1399.1 ของมาตรฐาน ITU-R ได้ให้คำอธิบายว่า Broadband Wireless Access (BWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายที่มีความเร็วสูงกว่า 2 Mbps ซึ่งเป็นไปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Fixed Wireless Access (FWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายแบบประจำที่ (2) Mobile Wireless Access (MWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายแบบเคลื่อนที่ และ (3) Nomadic Wireless Access (NWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายแบบกึ่งเคลื่อนที่ ซึ่งทีโอทีได้ปฏิบัติตามมติ กสทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
       
       ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการ กสทช. เร่งรัดการพิจารณาแผนโดยเร็ว เพื่อให้ทีโอทีสามารถปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ และสามารถดำเนินการได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาตการประกอบกิจการ ดังเช่นที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ใช้ความถี่ต่าง ๆ ในการให้บริการสื่อสารไร้สายประเภทต่าง ๆ หากจะมีการปฏิเสธ หรือปฏิบัติที่ผิดไปจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้ให้มาแล้ว รวมทั้งการอนุมัติที่ล่าช้า ย่อมต้องถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อทีโอที ให้แตกต่างไปจากผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นเอกชนรายอื่น ๆ อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อทีโอที
       
       “เราขอให้ กสทช. ให้คลื่น 2300 MHz กับเราเถอะ เพราะคลื่น 900 MHz ก็เอาของเราไปแล้ว อย่าให้คลื่น 2300 MHz ไปตกอยู่ในมือของใครบางคนอีก ขอให้ กสทช. ให้ความเป็นธรรม อย่าทำงานเพื่อใคร” ตัวแทนพนักงานทีโอทีคนหนึ่ง กล่าวต่อนายจาตุรนต์ ขณะยื่นหนังสือ
       
คำสำคัญ : ทีโอที, 2300, MHz

ข่าวCyber BIZ

ข่าวยอดนิยม