ทีโอที ร่วมมือ ทรีเพย์ ให้บริการ TOT ePayment

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ทีโอที จับมือ ทรีเพย์ เซ็นสัญญาให้บริการรับชำระเงินออนไลน์กับผู้ประกอบการ และร้านค้า ผ่านระบบ TOT ePayment
       

       นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับนายโก บง จุน กรรมการบริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการรับชำระเงินแก่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแบบออนไลน์ (Payment Service Porvider) เพื่อให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ TOT ePayment ของทีโอที โดยการเชื่อมระบบ Payment Gateway รับชำระเงินออนไลน์มาตรฐานระดับโลก ซึ่งครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงินของทรีเพย์ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรมต่อเดือน
       
       นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้จับมือกับบริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเปิดให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ TOT ePayment โดยเชื่อมต่อกับ Gateway ของบริษัท ทรี เพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านระบบการรับชำระเงินออนไลน์ มาตรฐานระดับโลก ซึ่งให้บริการรับชำระเงินร่วมกับเว็บไซต์ e-Commerce ชั้นนำหลายแห่ง อันเป็นการขยายธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ (External Merchant)
       
       สำหรับระบบ TOT ePayment เป็นระบบที่ทีโอที ได้พัฒนาเพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Bill Payment) ของทีโอที ผ่านเว็บไซต์ TOT eService ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนธุรกรรมประมาณ 300,000 ธุรกรรมต่อปี มีปริมาณเงินผ่านระบบดังกล่าวมากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นระบบที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
       
       ทั้งนี้ การขยายไลน์ธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ (External Merchant) ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่เน้นการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless) โดยทีโอที ได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ TOT ePayment รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเชื่อมระบบ Payment Gateway ซึ่งจะครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงิน และรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรมต่อเดือน
       
       นอกจากนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะขยายเศรษฐกิจไปสู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในอนาคตอันใกล้นี้ ทีโอที มีแผนที่จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตลาดนัดออนไลน์ (Market Place) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนถึงการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยการใช้ TOT ePayment รองรับการทำธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ บนวิถีพอเพียง ตอบสนองนโยบายการเป็นสังคมไร้เงินสด อีกทั้งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
       
       ด้านนายสุวิชา นะลิตาประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบรับชำระเงินที่รองรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัท ทรีเพย์ เป็นบริษัทในความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี คอร์ปเปอเรชั่น จากประเทศเกาหลี โดยมีเทคโนโลยีการรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการจัดการและบริหารข้อมูล
       
       ผู้ใช้บริการที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะลงทะเบียนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 3D-Secure ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเครือข่ายผู้ให้บริการที่บริษัทสมาชิกกำหนด ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการที่จะพัฒนาการซื้อขายออนไลน์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ขยายเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้