'เศรษฐพงค์' เดินหน้ายุทธศาสตร์ภูมิใจไทย 'ดิจิทัลเวิลด์ ความมั่นคงไซเบอร์'

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกและทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลัง บรรยายในหัวข้อ 'Best Practice to be Successful in Digital Transformation' ในงาน ICT Day 2018 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่า พรรคภูมิใจไทยนอกจากจะให้ความสำคัญการสร้างระบบดิจิทัลเพื่อสร้างงาน แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนแล้ว พรรคภูมิใจไทยยังให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อีกด้วย
       

       พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ได้เผยแนวคิดว่า รัฐบาลต้องรีบสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่า ประชาชนทั่วไป, ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จะต้องมีแนวปฏิบัติและมีพฤติกรรมการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
       
       ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลจะต้องมีมาตรการเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาในระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) ของประเทศ
       
       ทีมยุทธศาสตร์ 'ดิจิทัลเวิลด์' ของพรรคภูมิใจไทย ได้ตระหนักถึงความท้าทายในการสร้างสังคมดิจิทัลที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถที่จำเป็นในการสร้างโอกาสและบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ
       
       พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทยได้จัดทำแนวคิดการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cybersecurity Strategy) ในทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายที่มี และเตรียมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยหลักการแล้ว ภาคโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) และภาคเอกชนจะมีภัยคุกคามสูงมาก จากตัวเลขการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกหลายแห่งซึ่งจำเป็นต้องรับการสนับสนุนโดยรัฐบาลเพื่อสร้างโครงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับชาติ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคเอกชนและประชาชนเกิดพฤติกรรมการใช้งานทางไซเบอร์ที่ปลอดภัย แต่แนวทางนี้ยังไม่บรรลุถึงขนาดที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้
       
       ดังนั้น ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐต้องร่วมมือกันตลอดเวลา เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งกฎหมาย นโยบาย และมาตรการทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้