’ฟูจิ ซีร็อกซ์’ ชูโซลูชันงานพิมพ์ประยุกต์ได้ทุกแผนกงานองค์กร

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ฟูจิ ซีร็อกซ์ เน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน ที่สามารถออกแบบได้เฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ยกระดับการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชัน เพื่อปรับองค์กรเข้าสู่ยุค Digital Intelligence
       

       นายกิติกร นงค์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวคิดในการทำตลาดของฟูจิ ซีร็อกซ์ในปี 2019 จะเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสู่ Digital Intelligence ที่ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ เริ่มสื่อสารถึงการบริหารจัดการเอกสาร เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล จนขยายบริการไปสู่คลาวด์ เพื่อให้ก้าวสู่การนำเสนอโซลูชันเอกสารในยุคดิจิทัล
       
       “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะเน้นทำตลาดในรูปแบบของ Verticle Market ไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ในปีนี้จะเจาะลงไปถึงแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพื่อนำเสนอโซลูชันให้เหมาะกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้อุปกรณ์ที่มีตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุด”
       
       โดยชูจุดเด่นจากผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความชาญฉลาดแบบที่มนุษย์พึงมี (Human Intelligence) ที่มีขบวนการในการคัดเลือก และนำเอกสารไปใช้งาน เข้ากับ ความฉลาดของอุปกรณ์ (Machine Intelligence) มารวมกันเป็น Digital Intelligence ที่นำความฉลาดของคน มาผสมกับเครื่องมือ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกที่สุด
       
       ขณะเดียวกัน ฟูจิ ซีร็อกซื ได้นำเสนอเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขนาด A3 รุ่นใหม่ ในกลุ่ม ApeosPort VII C / DucuCentreVII C ซีรีส์ รวมทั้งหมด 14 รุ่น เพื่อนำไปเจาะกลุ่มองค์กรธุรกิจให้ครบคลุมอุตสาหกรรมทางการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม การศึกษา สุขภาพ และเอสเอ็มอี
       
       เป้าหมายของฟูจิ ซีร็อกซ์ ในปีนี้คือการรักษาอัตราการเติบโตในตัวเลขสองหลัง ในกลุ่มเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ภายในปี 2562 จากไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเข้าไปช่วยพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับแต่ละแผนกงาน
       
       นางสาวโลจนันท์ ชลลัมพี หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเสริมว่า เทรนด์ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ขององค์กรในเวลานี้ต่างมองหาโซลูชันงานพิมพ์ที่สามารถสื่อสารและจัดการเอกสารผ่านเทคโนโลยี AI และ Cloud
       
       ดังนั้นการออกแบบนวัตกรรมของฟูจิ ซีร็อกซ์จะเน้นไปใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้น (User Experience), ความปลอดภัยแบบ 360 องศา (Security), สามารถนำดาต้าระหว่างการใช้งานเครื่องพิมพ์มาช่วยเรื่องการคาดการณ์การบำรุงรักษาเครื่อง (Analytics)
       
       โดยเฉพาะในปีนี้ จะเน้นการสร้าง SMART Platform ที่ทำให้เครื่องพิมพ์ต้องเป็นได้มากกว่าแค่การสั่งพิมพ์งานและเดินไปรับเอกสาร แต่ต้องเป็น เกต์เวย์ ที่เชื่อมโยงให้ทุกอย่างเป็นไปได้ โดยผู้ใช้หรือองค์กรจะสามารถออกแบบและปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร
       

       

ข่าวยอดนิยม