กลุ่มทรูผนึกพันธมิตร “ผสานเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูง” ลดปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่า ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กลุ่มทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ WWF ร่วมมือแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า” (Elephant Smart Early Warning System) โดยเพิ่มความสามารถของ camera trap ด้วยการนำซิมการ์ดทรูมูฟ เอช ติดตั้งในกล้อง เพื่อบันทึกภาพช้างป่า รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขณะเดินผ่านกล้อง โดยกล้องจะส่งภาพต่อไปยังระบบประมวลผลกลาง (Dashboard) ผ่านสัญญาณเครือข่ายทรูมูฟ เอช เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสามารถเข้าผลักดันช้างกลับเข้าป่า ก่อนที่จะออกไปบุกรุกสร้างความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน
       

       

       
       จากการรายงานการทำงานของระบบฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า กล้องสามารถบันทึกภาพช้างเคลื่อนไหวได้ 256 ครั้ง เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสามารถผลักดันช้างสำเร็จ 229 ครั้ง ช้างสามารถผ่านเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรมและสร้างความเสียหายเล็กน้อยเพียง 27 ครั้ง
       
       สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสื่อสารและประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงทรูมูฟ เอช ที่สามารถรองรับสัญญาการส่งภาพได้อย่างรวดเร็ว และระบบการบริหารจัดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ทำให้สามารถเข้าทำการผลักดันได้ทันที
       
       โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า เป็นหนึ่งในโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน โดยล่าสุดได้รับรางวัลโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนดีเด่น ครั้งที่ 2 ปี 2561
       
       นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ คือ การสร้างแหล่งน้ำและอาหารสำหรับช้างป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู จะประสานกับเครือข่าย เพื่อเร่งดำเนินการให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่า รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันในอนาคตได้อีกด้วย
       
       สำหรับท่านที่ต้องการมีส่วนร่วมลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ด้วยการทำให้ “ป่า” ซึ่งก็คือ “บ้าน” ของช้างป่า มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ ที่ช้างจะไม่ต้องออกมานอกป่า สามารถร่วมบริจาคได้ที่ https://donate.wwf.or.th/th/campaign/23#group-donation
       

       

       

       

       

       

       

       

       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้