“บิ๊กตู่-จ้อ”ไม่ทำตาม“ป๋าเปรม-พูด”?

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “สอดแนมการเมือง”
       “ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”

       
        ผลงาน-คือ-คำตอบชัดเจนที่สุด ที่จะบอกว่า “ผู้นำและรัฐบาล” ทำเพื่อชาติหรือเปล่า?
       
        ป๋าเปรม-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พูดไว้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 ว่า
       
        คอร์รัปชั่น คือสิ่งที่น่าเกลียดที่สุด เป็นการปล้นชาติ ต้องต่อต้านทุกวัน ทุกเวลา เพื่อจะได้ต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้ พร้อมเสนอแนะ 10 วิธีปราบการโกงชาติ
       
        คอร์รัปชั่น แปลได้ว่า การฉ้อราษฏร์บังหลวง แต่ในทัศนะของตนแปลคำนี้ว่า การปล้นชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนถูกปล้นอยู่ตลอดเวลาทุกวัน แม้ว่าเราพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจริงจังต่อปัญหาคอร์รัปชั่น แต่ปัญหาก็ยังอยู่
       
        คอร์รัปชั่นนอกจากจะปราบไม่ได้แล้ว ยังไม่หมดสิ้นไป กลับลุกลามไปใหญ่โต ไปถึงขั้นมีการทุจริตเชิงนโยบาย กัดกร่อนโครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคมไทยมาตลอด ดังนั้น คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด ทำให้ประเทศและคนไทยยากจน
       
        อีกทั้งยังถูกดูหมิ่นดูแคลนจากนานาชาติ ว่าคนไทยขี้โกง ทำให้ประเทศของเราต้องอับอายขายหน้าทั้งที่ในความจริง ประเทศไทยยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ประเทศของเราไม่พัฒนาเท่าที่ควร เช่น ปัญหายาเสพติด ข้าราชการยังเลือกข้าง ข้าราชการยังหาทางเอาตัวรอด เป็นต้น ทั้งหมดถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่อชาติของเรา
       
        ป๋าเปรมยังกล่าวอีกว่า “..เป็นที่ยอมรับกันว่า ปัญหาการทุจริตได้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน จนกลายเป็นการยอมรับวัฒนธรรมการฉ้อโกง เห็นเรื่องการโกงการเอารัดเอาเปรียบเป็นเรื่องปกติ มองระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องรรมดา และทำกันมาโดยต่อเนื่อง
       
        มีคนจำนวนน้อยพูดว่า เมื่อมีอำนาจ ถ้าไม่เอาระบบอุปถัมภ์ จะเป็นคนไม่ดี จะเป็นคนไม่รักพี่ ไม่รักน้อง ไม่รักเพื่อน มีอำนาจก็ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ คนไทยยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ ยิ่งตัวเองได้รับประโยชน์อย่างนั้น ยิ่งพร้อมจะยอมรับ เรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายต่อชาติบ้านเมืองของเราอย่างมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสูญเสียโอกาสมหาศาล ต้องเสียเงินแทนที่จะนำไปพัฒนาประเทศจำนวนมหาศาล จนกระทั่งคนไทยส่วนใหญ่มักจะพูดว่า ถ้าเราไม่ทุจริต ประเทศจะเจริญก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศชั้นนำในโลกนี้”
       
        ป๋าเปรมยังพูดต่อว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ทุจริตในบ้านเมืองเราจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังพบตัวเลขที่เกิดการทุจริตเป็นจำนวนมหาศาล ใครไม่รู้ได้ฟังแล้วน่าตกใจ ตนได้ตัวเลขมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งเดียว ไม่รวมแห่งอื่น
       
       พบว่าปีๆ หนึ่ง มูลค่าความเสียหายที่เราต้องจ่ายให้แก่ข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริต มีความสูญหายสูงถึง 161,145 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่มาก น่ากลัวมาก..
       
       พวกเราต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งปล้นชาติเราทุกวันๆ ฉะนั้น ต้องหาทางกำจัดตัวเวรและตัวน่ารังเกียจให้หมดไปจากประเทศเราให้ได้ สิ่งที่เราจะต้องทำคือ ตัวเราเองต้องเข้าใจว่า คอร์รัปชั่นคืออะไรกันแน่ การปล้นชาติคืออะไรกันแน่ เมื่อเราเข้าใจดีแล้ว เราก็บอกคนอื่นๆที่ใกล้ชิดว่า ไอ้การปล้นชาติทำให้ชาติเสียหายอย่างไรบ้าง แล้วก็พยายามหาทางปราบปรามให้หมดสิ้นไปให้ได้
       
        การที่จะทำให้ประเทศเราโปร่งใสนั้น ไม่ง่ายเลย ค่อนข้างยาก แต่เรายังมีเวลาและโอกาสมากพอที่จะทำให้การปล้นชาติเล็กลง น้อยลง เพียงแต่ขอให้คนไทยผู้รักชาติทั้งหมด ร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ เมื่อใดประเทศของเราประกอบด้วยผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทุกภาคส่วน มีการแสดงออกชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติ ตั้งอยู่บนความสุจริต มีจิตสำนึกหน้าที่ สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ เมื่อนั้นเราจะประสบความสำเร็จ”
       
        ป๋าเปรมฯ ยังกล่าวต่อไปว่า ตนขอเสนอการที่จะทำให้ประเทศของเราโปร่งใส คือ
       
        1.ต้องเริ่มที่ตัวเรา ตัวเราต้องโปร่งใสก่อนถึงจะไปทำให้ประเทศโปร่งใสได้ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องมีในตัวของเรา ที่จะไปทำหน้าที่ปราบปรามการปล้นชาติ คือ คุณธรรมและจริยธรรม สองคำนี้พูดกันบ่อย ตนไม่ค่อยมั่นใจเลยว่า เขาเข้าใจอย่างที่เราอยากให้เขาเข้าใจหรือไม่ ซึ่งถ้าเขาเข้าใจได้โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะไม่โกง
       
        2.ต้องหยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์ นำระบบคุณธรรมมาใช้แทน ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เป็นพ่อแม่ ลูก เมีย ญาติ คงจะยาก แต่คิดว่าจำเป็นและสำคัญ ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง
       
        3.จะต้องเรียกที่ทุจริตหรือร่วมมือกับคนทุจริตว่า เป็นผู้ทรยศต่อชาติ โดยคำว่าทรยศเป็นคำที่น่าอับอายมาก และต้องเลิกคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้ ไม่ยกย่องนับถือองค์กรโกง ทั้งนี้ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคแข่งขัน บางครั้งทำให้ผู้คนเกิดประโยชน์ส่วนตัว กระทำสิ่งผิดโดยไม่คำนึงคุณธรรม จึงจะนำไปสู่หายนะของประเทศของเรา
       
        4.ควรมีการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักการธรรมาภิบาล ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้เห็นความเลวร้ายของการโกง และทำให้ภูมิใจว่า เขาไม่ได้เป็นคนโกง
       
        5.ภาคเอกชนที่กำลังทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ ก็มีความจำเป็นต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่าง ว่าการทำธุรกิจโดยไม่โกงก็สามารถทำได้ มีความมั่นคงได้ เจริญก้าวหน้าได้
       
        6.ต้องไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว รวมถึงช่วยกันประจานคนโกง และองค์กรโกง ทุกวิถีทาง
       
        7.ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกวิถีทางที่เราช่วยได้ สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรง แต่มีพลังน้อย ฉะนั้น ต้องช่วยเหลือ สนับสนุนให้กำลังใจ ถ้าทำได้การปราบก็ง่ายขึ้น มีความหวังว่าจะสำเร็จเร็วขึ้น
       
        8.การแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารองค์กร ทำตัวองค์กรตัวเองให้บริสุทธิ์ ใสสะอาด ตามด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ
       
       9.ควรจะพูดสิ่งเลวร้ายที่กัดกร่อนประเทศของเราขณะนี้คือ การปล้นชาติ บ่อยๆ ให้คนได้ยินและเข้าใจบ่อยๆ เพื่อที่เขาจะได้ไปปรับตัวเองได้ ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ก็ได้ ทราบว่า ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งถ้าพูดดังๆ ให้คนได้ยินทุกวันทั่วประเทศ เขาจะได้เข้าใจว่า คอร์รัปชั่นทำให้ประเทศเกิดข้อเสียหายอย่างไรบ้าง และ
       
        10.กระบวนการในการจัดการกับคนปล้นชาติ ต้องรวดเร็วรุนแรง และเด็ดขาด ช้าไม่ได้ ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อยเท่านั้น ไม่ทราบว่ากระบวนการยุติธรรม จะทำได้รวดเร็วขนาดไหน แต่ต้องรวดเร็วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กฎหมายระเบียบต่างๆ ต้องไม่เป็นอุปสรรค ต้องมีบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาด ไม่ฟังใคร ใครมาขอร้องก็ไม่ฟัง ยึดกฎหมายเป็นสำคัญ
       
       ประเทศของเราจะไม่มีวันโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชั่น ตราบใดที่เรายังมีคนโกงอยู่ในชาติของเรา ฉะนั้น เราต้องช่วยกันสร้างคนดีให้มีมากๆ ให้คนเลวมีน้อย ทำให้คนไม่ดีไม่มีที่ยืนในสังคม ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย และเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการปราบคอร์รัปชั่น ผมขอพูดเหมือนเดิมคือ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ถ้าท่านรู้สึกว่า แผ่นดินนี้ที่ท่านเกิด มีบุญคุณมหาศาลต่อตัวเอง ต่อครอบครัว คิดว่าเราจะมีความหวังที่จะทำให้เกิดการปล้นชาติลดลงได้”
       
        แต่เรื่องปราบคอร์รัปชั่นที่ “ป๋าเปรม” พูด ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องอันสำคัญยิ่ง ที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติต้องการ!
       
        “นายกฯ ตู่” ผู้นำรัฐประหารและรัฐบาล ยึดอำนาจรัฐมานานกว่า 3 ปี มีอำนาจพิเศษล้นฟ้าพร้อมสรรพ กลับไม่ได้ปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังเท่าที่ควร..!
       
        “กองหนุนบิ๊กตู่” หดหาย เพราะ “บิ๊กตู่” ไม่ทำตาม “ป๋าเปรม-พูด”.. ชิมิ?
       
       
       

ข่าวยอดนิยม