บวชต้นไม้ 89 ต้น อนุรักษ์ป่าไม้และสืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย

ผู้จัดการออนไลน์

       

        เชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอเถิน จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย พิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ซึ่งทำเป็นประจำทุกปีตามความเชื่อของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบชะตาและขอฝนให้ตกตามฤดูกาล และพิธีกรรมบวชป่า มีประชาชนในชุมชนออกมาร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธาร
        ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดลำปางพร้อมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลแม่วะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลแม่วะ อสม.ตำบลแม่วะ ตำรวจภูธรอำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ทหารชุดสื่อสารมวลชล นักเรียน กลุ่มจิตอาสาตำบลแม่วะ จำนวน 350 คน ได้ร่วมการสร้างฝายประชาอาสา จำนวน 89 ฝาย และบวชป่าจำนวน 89 ต้น

       

       

       

ข่าวGreen Innovation & CSR

ข่าวยอดนิยม