สนง.กกต.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 60

update:

       

       สนง.กกต. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 มอบให้ภรรยา 2 กกต.และ 5 พนง.
       

       วันนี้ (13มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งทางสำนักพระราชวัง แจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานและนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันนี้
       
       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี พ.ศ.2560 โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยพระราชทานแก่คู่สมรสของกรรมการการเลือกตั้งและพนักงาน จำนวน 7 ราย ซึ่งคู่สมรสของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย นางแน่งน้อย สมเจริญ ภรรยานายศุภชัย สมเจริญ นางกมลทิพย์ ธีรโรจน์วิทย์ ภรรยานายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ และพนักงาน กกต.อีก 5 คน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประกอบด้วยนายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล นายศิรวุฒิ ลิมป์คุณพงษ์ นายสุวิทย์ ญาตินิยมนายเอกชัย เรือนคำ ผู้ตรวจการกกต. และนายวิจิตร ธนัญชยะกุล ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานกกต.
       

       

       

       

       

       

       

       
คำสำคัญ : กกต.