บอร์ด กสทช. ถกกรณีแพ้คดีทีวีดิจิทัล เจ๊ติ๋ม 14 มี.ค. นี้

MGROnline

       

       “ฐากร” รับพอใจคำวินิจฉัยศาลปกครอง คดีไทยทีวี เชื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทีวีช่องอื่น โยนให้บอร์ดถก 14 มี.ค. นี้ ว่าจะอุทธรณ์ทั้งหมดหรือไม่
       

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงภายหลังศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยคำร้องที่บริษัทไทยทีวี ร้องกสทช. ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตว่า สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองกลางแล้ว โดยจะคัดคำพิพากษาศาลฯ เสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 14 มี.ค. นี้ ซึ่งส่วนตัวพอใจกับคำวินิจฉัยของศาล
       
       สำนักงานฯ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการที่หาทางออกให้ผู้ประกอบการทีวีทุกช่อง สำนักงานฯ มองว่า เป็นหลักการที่ดีที่ผู้ประกอบการที่ต้องการจะคืนใบอนุญาต จะได้มีหลักการในการดำเนินการได้ สำหรับการอุทธรณ์คำวินิจฉัยบอร์ด กสทช. จะพิจารณาอีกครั้ง
       
       “วันนี้เมื่อมีคำพิพากษาออกมาจะทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น สิทธิในการที่จะเลิกประกอบการเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีบรรทัดฐานว่าจะทำได้หรือไม่ ส่วนหากผู้ประกอบการรายอื่นจะเลิกการให้บริการโดยยกคำพิพากษาครั้งนี้ ก็สามารถทำได้ ยกเว้นว่า ถ้า กสทช. ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดทุกประเด็น ก็อาจจะต้องรอคำวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ ส่วนหากใครจะมาร้องว่า กสทช. ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขในการประมูล เรื่องนี้ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วในส่วนความเสียหาย ซึ่งศาลบอกว่า ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของตัวเอง จะมาเรียกร้องค่าเสียหายคงไม่ได้”
       
       นายฐากร กล่าวว่า ในวันที่ 15 มี.ค. ที่จะถึงนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ไปหารือถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยจะเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่ม และ กสทช. ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล