บอร์ด กสทช. ถกกรณีแพ้คดีทีวีดิจิทัล เจ๊ติ๋ม 14 มี.ค. นี้

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “ฐากร” รับพอใจคำวินิจฉัยศาลปกครอง คดีไทยทีวี เชื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทีวีช่องอื่น โยนให้บอร์ดถก 14 มี.ค. นี้ ว่าจะอุทธรณ์ทั้งหมดหรือไม่
       

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงภายหลังศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยคำร้องที่บริษัทไทยทีวี ร้องกสทช. ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตว่า สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองกลางแล้ว โดยจะคัดคำพิพากษาศาลฯ เสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 14 มี.ค. นี้ ซึ่งส่วนตัวพอใจกับคำวินิจฉัยของศาล
       
       สำนักงานฯ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการที่หาทางออกให้ผู้ประกอบการทีวีทุกช่อง สำนักงานฯ มองว่า เป็นหลักการที่ดีที่ผู้ประกอบการที่ต้องการจะคืนใบอนุญาต จะได้มีหลักการในการดำเนินการได้ สำหรับการอุทธรณ์คำวินิจฉัยบอร์ด กสทช. จะพิจารณาอีกครั้ง
       
       “วันนี้เมื่อมีคำพิพากษาออกมาจะทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น สิทธิในการที่จะเลิกประกอบการเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีบรรทัดฐานว่าจะทำได้หรือไม่ ส่วนหากผู้ประกอบการรายอื่นจะเลิกการให้บริการโดยยกคำพิพากษาครั้งนี้ ก็สามารถทำได้ ยกเว้นว่า ถ้า กสทช. ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดทุกประเด็น ก็อาจจะต้องรอคำวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ ส่วนหากใครจะมาร้องว่า กสทช. ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขในการประมูล เรื่องนี้ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วในส่วนความเสียหาย ซึ่งศาลบอกว่า ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของตัวเอง จะมาเรียกร้องค่าเสียหายคงไม่ได้”
       
       นายฐากร กล่าวว่า ในวันที่ 15 มี.ค. ที่จะถึงนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ไปหารือถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยจะเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่ม และ กสทช. ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้