บอร์ด กสทช. ถกกรณีแพ้คดีทีวีดิจิทัล เจ๊ติ๋ม 14 มี.ค. นี้

update:

       

       'ฐากร' รับพอใจคำวินิจฉัยศาลปกครองคดี ไทยทีวี เชื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทีวีช่องอื่น โยนให้บอร์ดถก 14 มี.ค.นี้ ว่าจะอุทธรณ์ทั้งหมดหรือไม่
       

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงภายหลังศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยคำร้องที่บริษัทไทยทีวี ร้องกสทช. ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตว่า สำนักงานกสทช.ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองกลางแล้ว โดยจะคัดคำพิพากษาศาลฯเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดกสทช.ในวันที่ 14 มี.ค. นี้ ซึ่งส่วนตัวพอใจกับคำวินิจฉัยของศาล
       
       สำนักงานฯต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการที่หาทางออกให้ผู้ประกอบการทีวีทุกช่อง สำนักงานฯ มองว่าเป็นหลักการที่ดีที่ผู้ประกอบการที่ต้องการจะคืนใบอนุญาตจะได้มีหลักการในการดำเนินการได้ สำหรับการอุทธรณ์คำวินิจฉัยบอร์ดกสทช.จะพิจารณาอีกครั้ง
       
       'วันนี้เมื่อมีคำพิพากษาออกมาจะทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น สิทธิในการที่จะเลิกประกอบการเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีบรรทัดฐานว่าจะทำได้ หรือไม่ ส่วนหากผู้ประกอบการรายอื่นจะเลิกการให้บริการโดยยกคำพิพากษาครั้งนี้ก็สามารถทำได้ ยกเว้นว่าถ้ากสทช.ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดทุกประเด็นก็อาจจะต้องรอคำวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ ส่วนหากใครจะมาร้องว่ากสทช.ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขในการประมูล เรื่องนี้ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วในส่วนความเสียหาย ซึ่งศาล บอกว่า ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของตัวเอง จะมาเรียกร้องค่าเสียหายคงไม่ได้'
       
       นายฐากร กล่าวว่าในวันที่ 15 มี.ค.ที่จะถึงนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไปหารือถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยจะเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มและกสทช.ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล