จริงหรือ! ผญบ.ลำปางยักยอกเงิน 2.1 แสน คืนแล้วก็จบ?

       

       จริงหรือ! ผญบ.ลำปางยักยอกเงิน 2.1 แสน คืนแล้วก็จบ?