ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิรูป 11 ด้าน ฝากสื่อแจง ปชช. ย้ำทุก รบ.ต้องทำตาม

update:

       

       โฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบเป้าหมายและร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน "ประยุทธ์" ฝากสื่ออธิบายปชช. ย้ำทุกรบ.ต้องทำตาม ทำไม่ได้ขอปรับแก้
       

       วันนี้ (13มี.ค.) เมื่อเวลา 14.00น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบเป้าหมายและร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช.อยากฝากสื่อมวลชนว่าขอให้ช่วยนำเสนอเป้าหมายแต่ละเรื่องว่าประชาชนจะได้อะไร ถ้านับประเด็นย่อยมี 132 ประเด็น 478 กิจกรรม 791 ตัวชี้วัด นายกฯบอกว่าให้ทุกกระทรวงนำเป้าหมายทั้ง 11 ด้านของแผนปฏิรูปมากาง แล้วดูว่าใน 132 ประเด็น 478 กิจกรรม เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวง ทบวง กรม อย่างไร แล้วเอากิจกรรมย่อยใส่เข้าไป เพื่อจะ อธิบายประชาชนได้ว่ากำลังทำอะไร คนฟังจะได้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าไม่เห็นรัฐบาลทำอะไรเลย ไม่มีการปฏิรูปอะไรเลย ซึ่งการปฏิรูปมีบางเรื่องที่รัฐบาลทำไปแล้ว อยู่ระหว่างการทำ บางเรื่องกำลังจะทำตามแผนการปฏิรูป จากนี้เมื่อครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอเข้ารัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ
       
       พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า คณะกรรมการการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จะมีวาระอยู่ต่ออีก 5 ปี เพื่อติดตามการทำงานด้านปฏิรูป ว่ามีหน่วยงานใดไม่ดำเนินการตามแผนแล้วรายงานให้รัฐบาลทราบ และหากรัฐบาลทราบแต่นิ่งเฉยก็จะรายงานต่อกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ รายงานสภา แจ้งป.ป.ช.ให้ทราบ ฉะนั้นทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องสามารถปฏิบัติตามนี้ได้ อันไหนทำไม่ได้ขอปรับแก้แผน สามารถส่งข้อมูลว่าเรื่องอะไรทำไม่ได้ ติดขัดอะไรให้คณะกรรมการปฏิรูปทราบเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯเพื่อปรับแก้
       
คำสำคัญ : สรรเสริญ