“ทรู” ทุ่มพันล้าน เปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ เร่งจับลูกค้าองค์กร ทรานฟอร์มดิจิทัล

update:

       
       ทรู ไอดีซี ขึ้นแท่นผู้นำดาต้า เซ็นเตอร์ในไทย ด้วยพื้นที่ให้บริการรวม 17,000 ตร.ม. รองรับการใช้งานกว่า 3,000 rack หลังทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ผุดดาต้า เซ็นเตอร์แห่งที่ 4 'ทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา' รองรับ 500 rack ที่คาดว่าจะเต็มภายในสิ้นปีนี้ เชื่อเทรนด์องค์กรธุรกิจไทยยังลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ต่อเนื่อง
       

       
       นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดดาต้า เซ็นเตอร์ ในปัจจุบันถือว่าเริ่มสูงขึ้น จากความต้องการของตลาดที่องค์กรธุรกิจหันมาให้ความสนใจเพื่อดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น
       
       ทั้งนี้การ์ทเนอร์คาดการณ์ไว้ว่าองค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล ต้องมีการนำ Intelligent มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการนำ AI และ Machine Learning มาช่วยในการประมวลผล ทำให้องค์กรต้องมีการใช้งานดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
       
       'จากเทรนด์ดังกล่าว ทำให้ทรู ไอดีซี มองว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์ เพราะทั้งนโยบายภาครัฐที่ผลักดันให้เกิดไทยแลนด์ 4.0 และการที่องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล'
       
       เบื้องต้น ทางทรู ไอดีซี จะเน้นให้บริการอยู่ใน 3 ส่วนหลักๆคือ การให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 17,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นจำนวนตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ราว 3,000 rack จากทั้ง 4 ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ถัดมาคือการให้บริการคลาวด์ ที่ลูกค้าเริ่มหันมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายคือการให้บริการแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์
       
       'ปัจจุบันรายได้หลักของทรู ไอดีซี กว่า 60% จะมาจากการให้บริการเช่าใช้พื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ส่วนอีก 40% จะมาจากบริการคลาวด์ ซึ่งในอนาคตเมื่อพื้นที่ให้บริการเต็มแล้ว ก็จะเน้นการสร้างรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น'
       
       ขณะเดียวกัน เมื่อมองในแง่ของการเติบโต จากข้อมูลของภาพรวมตลาดดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์ในประเทศไทย การ์ทเนอร์ระบุว่าในปี 2018 มูลค่าตลาดรวมจะอยู่ที่ 2.7 หมื่นล้านบาท โดยทางทรู ไอดีซี คาดหวังว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่ 35% ไว้ได้
       
       'ปีที่ผ่านมาตลาดดาต้า เซ็นเตอร์ไทยมีอัตราการเติบโตราว 14% แต่ทรู ไอดีซี เติบโต 31%ขณะที่ในส่วนของบริการคลาวด์ตลาดเติบโต 22% ส่วนทรู ไอดีซี เติบโต 63% ทำให้เกิดการตัดสินใจขยายพื้นที่ให้บริการ ด้วยการดาต้า เซ็นเตอร์แห่งที่ 4 ทุ่มเงินลงทุนกว่า 1,000ล้านบาท'
       
       ก่อนหน้านี้ ทรู มีจุดให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ทรู ไอดีซี นอร์ท เมืองทอง รองรับการใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนเหนือ ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ รัชดา และ ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ พัฒนาการ รองรับการใช้งานย่านใจกลางกรุงเทพ ซึ่งการเสริมทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา ก็จะเน้นให้บริการกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
       
       ทั้งนี้ ทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา เริ่มมีองค์กรธุรกิจเข้ามาใช้งานแล้วราว 150 rack และคาดว่าจะเต็มพื้นที่ 500 rack ภายในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกัน ดาต้า เซ็นเตอร์แห่งนี้ ยังได้รับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime ในแง่การออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมของดาต้า เซ็นเตอร์ และ รองรับดาต้า เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
       
       นอกจากนี้ ยังมีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Automated Robot Transporter) มาใช้งานเป็นแห่งแรก และมีโอกาสขยายไปใช้งานในดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอื่นๆ ในอนาคต โดยคำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยเป็นหลัก