ครม.ไฟเขียวสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมยาสู่อาเซียน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “สรรเสริญ” แจง ครม.เห็นชอบสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมยาขยายสู่กลุ่มลูกค้าอาเซียน
       

       วันนี้ (13 มี.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 วงเงินลงทุนรวม 5,607.84 ล้านบาท โดยให้ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของ อภ.จำนวน 2,243.14 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน 3,364.70 ล้านบาท สำหรับการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างในโครงการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม) ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และกำกับดูแลการบริหารโครงการดังกล่าวเพื่อให้สามารดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมยา สำหรับการสร้างรายได้จากการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
       
       อย่างไรก็ตาม การสร้างโรงงานผลิตยา เป็นการทดแทนโรงงานผลิตยาพระราม 6 ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและการผลิตยาของประเทศ
       
คำสำคัญ : สรรเสริญ

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้