ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สมัยที่ 61

ผู้จัดการออนไลน์

       

       MGR Online - “พล.อ.อ.ประจิน” พร้อมคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด 14 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียสมัยที่ 61

วันนี้ (13 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61 โดยมี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส., นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา, พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด, นาวาตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 14 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย Mrs. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ณ กรุงเวียนนา เป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกต่างๆ รวม 53 ประเทศ กับ 90 องค์การระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด เป็นการประชุมที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดร่วมกันทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของประชาคมโลกในการดำเนินงานตามข้อมติและเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในปฏิญญาทางการเมือง ค.ศ. 2009 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องจากพันธกรณีตามเป้าประสงค์ของปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันต่อเนื่องถึง 12 วาระ ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน

การประชุมฯ ครั้งนี้ นับเป็นสมัยที่ 61 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1. ประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการควบคุมยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNGASS 2016 (2. ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ และดำเนินการอย่างสมดุล โดยใช้แนวทางสาธารณสุขนำ ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” (3. ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ (4. ประเทศไทยส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือก และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ (5. ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนใน ชุมชน โดยดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้นำเสนอกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ “Development Oriented Drug Policies: The Future of Alternative Development” (นโยบายยาเสพติดที่มุ่งสู่การพัฒนา : อนาคตของการพัฒนาทางเลือก) เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อผลักดันให้นานาประเทศได้ตระหนักถึง แนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากนั้น เวลา 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ได้ประชุมทวิภาคีกับ Mr. Abdol-Reza RAHMANI FAZLI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศอิหร่าน ถึงความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด โดยอิหร่านขอสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวอาชญากรรม

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้