ครม.อนุมัติร่างแผนปฏิรูป11ด้าน

ผู้จัดการออนไลน์

       

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบเป้าหมาย และร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ถ้านับประเด็นย่อย มี 132 ประเด็น 478 กิจกรรม 791 ตัวชี้วัด ซึ่งนายกรัฐมนตรี บอกว่า ให้ทุกกระทรวงนำเป้าหมายทั้ง 11 ด้าน ของแผน มากาง แล้วดูว่าใน 132 ประเด็น 478 กิจกรรม เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวง ทบวง กรม อย่างไร แล้วเอากิจกรรมย่อยใส่เข้าไป เพื่อจะอธิบายแก่ประชาชนได้ ว่า กำลังทำอะไร คนฟังจะได้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าไม่เห็นรัฐบาลทำอะไรเลย ไม่มีการปฏิรูปอะไรเลย ซึ่งการปฏิรูป มีบางเรื่องที่รัฐบาลทำไปแล้ว อยู่ระหว่างการทำ บางเรื่องกำลังจะทำตามแผนการปฏิรูป จากนี้เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอเข้ารัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ
       ทั้งนี้ คณะกรรมการการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จะมีวาระอยู่ต่ออีก 5 ปี เพื่อติดตามการทำงานด้านปฏิรูป ว่ามีหน่วยงานใด ไม่ดำเนินการตามแผนแล้วรายงานให้รัฐบาลทราบ และหากรัฐบาลทราบ แต่นิ่งเฉยก็จะรายงานต่อกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ รายงานสภา แจ้ง ป.ป.ช.ให้ทราบ ฉะนั้นทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ต้องสามารถปฏิบัติตามนี้ได้ อันไหนทำไม่ได้ ขอปรับแก้แผน สามารถส่งข้อมูลว่าเรื่องอะไรทำไม่ได้ ติดขัดอะไร ให้คณะกรรมการปฏิรูปทราบ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อปรับแก้
       


ข่าวยอดนิยม