โคตรเจ๋ง! ทม.หัวหินคว้ารางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ประกวดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ประจวบคีรีขันธ์ - เทศบาลเมืองหัวหิน คว้ารางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจากโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส พร้อมร่วมเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       

        วันนี้ (13 มี.ค.) ที่ห้องประชุมนเรศดำริ์ เทศบาลเมืองหัวหิน นายกิตติ งามเจตนารมย์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคกลาง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส, นายสมเกียรติ ศรีทอง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน, นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน, พันจ่าเอกหญิงทัศนีย์ โชคสุชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ อสม.จำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับ เทศบาลเมืองหัวหิน
       
        ในโอกาสคว้ารางวัลดีเด่นระดับจังหวัดในโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท หลังร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ อสม.ของเทศบาลเมืองหัวหิน กว่า 300 คน ได้ใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลด้านสาธารณะสุข ขณะลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อให้สามารถกระจายข่าวสาร และเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
       
        ด้านนายกิตติ งามเจตนารมย์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสฯ กล่าวว่า โดยเอไอเอสเล็งเห็นความสำคัญของหน่วยบริการสุขภาพซึ่งถือเป็นแกนหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ที่ทำงานร่วมกับ อสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาในพื้นที่จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ขั้นมาเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมออน์ไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. ทั้งนี้การที่เทศบาลเมืองหัวหินนำแอปฯ อสม.ออน์ไลน์ เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของ อสม. ให้ก้าวไปสู่ อสม.4.0
       
        ซึ่งในปีนี้ทางเอไอเอส มีแผนที่จะพัฒนาแอปฯ อสม.ออน์ไลน์ อาทิการปรับปรุงรูปแบบของเมนูต่างๆของแอปฯให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.มากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งหวังผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการตอบโจทย์การทำงานสาธารณสุขชุมชนมากที่สุด
       
        นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ที่จะช่วยให้การทำงานของ อสม.หลายร้อยคน ที่ออกบริการประชาชนด้านสาธารณะสุข ได้รับบริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง เวลามีคำถาม ข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที อีกทั้งจะเป็นแหล่งข้อมูลให้ อสม.ได้ค้นคว้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณะสุขที่ลงพื้นที่กับชุมชน เก็บไว้ในแอปพลิเคชันฯ กลายเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างตลอดเวลา
       
        ด้านนางดวงหทัย เฟื่องสง่า เจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนบ้านหัวนา เทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่า รู้สึกประทับใจอย่างมาก หลังใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพราะทำให้การทำงาน มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายมากขึ้น สามารถส่งรายงานและภาพถ่ายขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่และเพื่อน อสม.ได้ตลอดเวลา ช่วยส่งผลดีต่อการทำงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการทำงาน
       
        และที่ชอบมากคือช่วยให้ อสม.สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงทีหากมีเรื่องด่วน เพื่อขอคำปรึกษาด้านสาธารณสุข ต่างจากในอดีตที่ต้องจดบันทึกปัญหาต่างๆ เพื่อมาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่ร่วมประชุม เพียงเดือนละ 1 ครั้ง บางครั้งอาจล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ ซึ่งเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ รอไม่ได้ การใช้แอปฯดังกล่าวเข้ามาช่วย ทำให้การทำงานดีมากขึ้น
       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้