“อุตตม” เปิดต้นแบบศูนย์สนับสนุนเอสเอ็มอี สั่งผุดอีก 11 แห่งภายในสิ้นปีนี้

ผู้จัดการออนไลน์

       

       

       กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือ 28 หน่วยงานเปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี หวังนำร่องปรับภารกิจศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แห่ง คาดเป็นผลสิ้นปีนี้ เป็นเครือข่ายสนับสนุนเอสเอ็มอีเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่มีอยู่ 3 ล้านรายอย่างทั่วถึง พร้อมประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำฐานข้อมูลเอสเอ็มอีประเทศ

       
        นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ว่า ศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับ 28 หน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน เครือข่ายสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่จะมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการพัฒนา การเงิน วิเคราะห์กลั่นกรองคำขอรับการบริการเพื่อการส่งต่อบริการไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นต้นแบบนำไปปรับบทบาทของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 แห่งที่จะยกระดับภารกิจให้เป็นแม่ข่ายระดับจังหวัดในการสนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มรูปแบบที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นหน่วยงานรับคำร้องเรียนและที่ปรึกษาเท่านั้น โดยจะเร่งสรุปให้เป็นรูปธรรมภายในปลายปีนี้
       
       “นายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าจะต้องช่วยเหลือเอสเอ็มอีในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ก็จะได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการรวบรวมความต้องการของเอสเอ็มอีทุกระดับ ว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไร มีจำนวนเท่าใด โดยจะร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำฐานข้อมูลเอสเอ็มอีเพื่อให้การพัฒนาสอดรับกับการพัฒนาในพื้นที่ระดับจังหวัด” นายอุตตมกล่าว
       
       ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แห่งได้ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีในการปรึกษาไปแล้ว 2 หมื่นราย แต่พบว่าเอสเอ็มอีทั้งประเทศมีถึง 3 ล้านราย ซึ่งจำเป็นจะต้องเข้าถึงให้มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักในระดับจังหวัดทั้งภาคการบริการ การเกษตรที่จำเป็นต้องดูแล เพราะที่ผ่านมาพบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐสนับสนุนสินเชื่อมากสุด ซึ่งเอสเอ็มอีจำเป็นต้องปรับตัวที่ไม่ใช่เพียงมาตรการทางการเงิน ทั้งในเรื่องต้นทุน การตลาด และการบริหารจัดการภายใน
       
       สำหรับ 28 หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือ ได้แก่ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. กระทรวงสาธารณสุข 4. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5. กรมบังคับคดี 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9. หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 10. สมาคมธนาคารไทย 11. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารออมสิน 15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 16. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 18. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 19. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
       
       20. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 21. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 22. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 23. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 24. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 25. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 26. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 27. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 28. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
       

       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กล่าวว่า กสอ.จะเร่งยกระดับศูนย์ฯ ภาค 11 แห่งให้มีภารกิจในการสนับสนุนเอสเอ็มอี โดยจะเริ่มนำร่องในศูนย์ฯ ภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 8-9 ก.ย.นี้ เน้นการพัฒนาเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงการแนะนำการพัฒนาแพกเกจจิ้ง จากนั้นจะเป็นศูนย์ฯ ที่เชียงใหม่ และขอนแก่น ตามลำดับ เพื่อให้เข้าถึงเอสเอ็มอีให้มากที่สุด
       
       ส่วนความคืบหน้าคำขอสนับสนุนสินเชื่อผ่าน 4 กองทุนหลัก วงเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท ล่าสุดกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2 หมื่นล้านบาท อนุมัติช่วยเหลือแล้ว 292 ราย 991 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟู 2,000 ล้านบาท ไม่เกิน 2 แสนบาท อนุมัติแล้ว 340 ราย 65 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาทอนุมัติแล้ว 269 ราย 233 ล้านบาท กองทุนพลิกฟื้น 1,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว 337 ราย 290 ล้านบาท เป็นต้น
       
คำสำคัญ : ก.อุตฯ

ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้