ปตท. ยอดขายครึ่งปีทะลุ 1.1 ล้านล้านบาท-กำไรสุทธิ 3 หมื่นล้าน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       บมจ.ปตท. กำไรสุทธิครึ่งแรกปี 61 กว่า 3 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.6 พันล้านบาท หรือ 9.90% ขณะที่ยอดขายรวมกว่า 1.1 ล้านล้านบาท
       

       
       นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิรวม 30,028.53 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.05 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 31,316.85 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.07 บาท ขณะที่งวด 6 เดือนกำไรสุทธิ 69,816.79 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.43 บาท เทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิ 77,484.74 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.68 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิลดลง 7,667.95 ล้านบาท หรือ 9.90%
       
       ในช่วงครึ่งแรกของปี 61 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,111,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123,174 ล้านบาท หรือ 12.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่เพิ่มขึ้นจาก 51.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 68.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือ 32.3%
       
       ขณะที่ในครึ่งแรกปีนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA 190,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,644 ล้านบาท หรือ 16.2% โดยหลักจากธุรกิจการกลั่นที่ดีขึ้นจาก Accounting GRM ปรับสูงขึ้นจากกำไรสต๊อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ และปริมาณขายที่สูงขึ้น ผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจ และผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ย และปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่ดีขึ้นทั้งปริมาณขาย และราคาขาย และจากธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น
       
       ด้านค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 58,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาท จากปีก่อน 57,471 ล้านบาทโดยหลักจากธุรกิจก๊าซฯ ตามการรับรู้สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม จำนวน 4,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท หรือ 7.6% จากปีก่อน 3,986 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) ที่มีราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบ
       
       นอกจากนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,098 ล้านบาท จากครึ่งแรกปี 61 ที่มีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 2,277 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงทางการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) ปตท. และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) รวมถึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 5,546 ล้านบาท จากปีก่อน 7,822 ล้านบาท เป็น 2,276 ล้านบาท
       
       ขณะเดียวกัน ในไตรมาสนี้ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) ขณะที่ปี 60 ปตท. มี Nonrecurring Items จากรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม Principal Energy and Petrochemical Index Fund (EPIF) 4,310 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 990 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 1,532 ล้านบาท หรือ 10.1% จาก 15,158 ล้านบาท เป็น 13,626 ล้านบาทในปีนี้
       

ข่าวหุ้น

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้