กัลฟ์ฯ ตั้งบริษัทย่อยรองรับการขยายธุรกิจในเวียดนาม

MGROnline

       

       บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ อนุมัติตั้ง Gulf Vietnam Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงาน
       

        นางยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 ในวันนี้ (10 ส.ค.) ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง Gulf Vietnam Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 2.35 พันล้านดองเวียดนาม โดยบริษัทจะถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน ผ่านทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ GULF ถือหุ้นอยู่ 99.99%
        สำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเวียดนาม และเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเวียดนามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น