กสอ.จับมือจังหวัดนางาโนะ ถ่ายทอดเทคนิคผลิตแผงวงจรขนาดเล็ก ผปก.ไทย

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ SMRJ และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาเอสเอ็มอีของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. อุตสาหกรรมเครื่องจักร และ 3. อุตสาหกรรมอุปกรณ์การสื่อสาร


       โดยมีกรอบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในสาขาอุตสาหกรรม หรือคลัสเตอร์ นอกจากนี้ กสอ.ยังจะศึกษาเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูง เช่น ชิ้นส่วนในสมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป รวมถึงแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ มาเผยแพร่และพัฒนาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะเน้นเทคนิคในการทำให้มีความอัจฉริยะและขนาดที่เล็กลง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดทั่วโลกที่กำลังแข่งขันกันในระดับสูง
       
       นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ “SMRJ” (Organization for SME and Regional Innovation of Japan) ในการเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม T-GoodTech ของไทย กับ J-GoodTech ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่องทางการจับคู่ธุรกิจ (Business to Business) ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น
       

       
       ในครั้งนี้ได้ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น จังหวัดนางาโนะ ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของทั้ง 2 ประเทศให้ได้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมในจังหวัดนางาโนะและประเทศไทยมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การสื่อสาร ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่นใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ได้เป็นอย่างดี
       
       นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สาระสำคัญในการดำเนินความร่วมมือกับจังหวัดนางาโนะในครั้งนี้ยังมุ่งที่จะศึกษาเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูง เช่น ชิ้นส่วนในสมาร์ทโฟน เครื่องพรินเตอร์ กล้องถ่ายรูป รวมถึงแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ซึ่งจังหวัดนางาโนะถือเป็นเมืองชั้นนำในการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพในด้านความละเอียด ความแม่นยำ และการควบคุมการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนนี้จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนหรือแผงวงจรอิล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเทคนิคในการทำให้มีความอัจฉริยะและขนาดที่เล็กลง ซึ่งตลาดทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและแข่งขันกันในระดับที่สูงมาก
       
       นายกอบชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบริษัทจากจังหวัดนางาโนะที่ลงทุนในประเทศไทยจำนวน 113 บริษัท จากจำนวนทั้งสิ้น 1,150 บริษัทที่มีการลงทุนในต่างประเทศ จังหวัดดังกล่าวนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ซึ่งจากข้อมูลปี 2557 พบว่ายอดมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนางาโนะภายในประเทศสูงถึง 5.45 ล้านล้านเยน ถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกล้องถ่ายรูป นาฬิกา และกล่องดนตรี ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัด และหลายรายการก็ถือครองสัดส่วนการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 1 อีกด้วย
       

       
       นอกจากนี้ การลงนามความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับจังหวัดนางาโนะในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 18 ของความร่วมมือในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นนับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกับ กสอ.ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกๆ ด้าน ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับก้าวต่อๆ ไปในอนาคตระหว่างภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนางาโนะกับประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ในลักษณะ Win- Win ให้กับภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายต่อไป นายกอบชัยกล่าวทิ้งท้าย
       
       เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับรัฐบาลท้องถิ่น จังหวัดนางาโนะ ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายชูอิชิ อะเบะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาโนะ เป็นผู้ลงนาม ณ ซุวะเลกฮอลล์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
       
       สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4501, 0-2202-4495 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th
       

ข่าวSMEs

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้