พาณิชย์ จับมือ กองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งโลจิสติกส์ชุมชน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้สมาชิก

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดตั้งโลจิสติกส์ชุมชนใช้ประโยชน์จากรถกระบะรับจ้างขนส่งสินค้าระยะใกล้ สนองความต้องการใช้บริการภาคขนส่งของคนในพื้นที่ พร้อมร่วมมือภาคธุรกิจใช้แพลตฟอร์มกลาง เรียกใช้บริการ เน้นใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เฟสแรก เริ่มที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นที่มีรถกระบะและต้องการหารายได้เสริม คาดเปิดให้บริการได้กลางเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้


       นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) จัดทำโครงการโลจิสติกส์ชุมชน (Local Logistics) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่น รวมถึง สนองความต้องการใช้บริการภาคขนส่งของคนในพื้นที่
       
       ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีรถกระบะสภาพดีและประสงค์ที่จะหารายได้เสริม เนื่องจาก รถกระบะเป็นทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหาหรือซื้อเพิ่ม สามารถรถที่มีอยู่ มาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเป็นผู้รวบรวมสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
       
       
       เบื้องต้น จะเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าระยะใกล้หรือเฉพาะในพื้นที่ (Community Transportation) ก่อน หรือ ในพื้นที่ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื่นเข้าไม่ถึง หลังจากนั้น จะมีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานและนำผลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการเพื่อครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สินค้าที่รับขนส่งจะเน้นที่สินค้าโอทอป สินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และสินค้าเอสเอ็มอี ก่อนเป็นลำดับแรก โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในเชื่อมโยงความต้องการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เช่น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ฟาร์มเอ้าท์เล็ท สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกร บริษัทประชารัฐสามัคคี จำกัด และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น”
       

       
       นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจับมือกับภาคธุรกิจในการใช้แพลตฟอร์มกลางในรูปแบบแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ (สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของรถกระบะ) กับ ผู้ที่ต้องการใช้บริการขนส่ง โดยทำหน้าที่จับคู่เพื่อให้บริการมีความสมบูรณ์และสะดวกรวดเร็ว เมื่อมีผู้ต้องการใช้บริการระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการขนส่งสินค้า เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา รวมถึง การจัดทำระบบและวิธีชำระเงินให้สะดวก ปลอดภัย และยุติธรรม ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยแพลตฟอร์มกลางนี้จะมีระบบที่ใช้งานได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว ผู้ที่ไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
       
       “โครงการโลจิสติกส์ชุมชนน่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ เนื่องจาก 1) ผู้ให้บริการมีความชำนาญในเส้นทางพื้นที่จังหวัดที่ให้บริการ 2) มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 3) มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 4) ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าครบถ้วนและถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม และ 5) ราคาการให้บริการมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ เป็นต้นไป และจะเริ่มนำร่องในจังหวัดใหญ่ที่มีธุรกิจเป็นจำนวนมากก่อน เช่น เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา เป็นต้น” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
       
       ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 79,595 กองทุน จำแนกเป็น (1) กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 75,000 กองทุน (2) กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 3,857 กองทุน (3) กองทุนชุมชนทหาร จำนวน 738 กองทุน ทั้งนี้ เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่จัดตั้งระหว่างปี 2544-2557 จำนวน 79,255 กองทุน และเป็นกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ระหว่างปี 2558 - 2560 จำนวน 340 กองทุน (ที่มา : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้