เจริญชัยฯ คว้าสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ตรวจจับสถานะหม้อแปลงไฟฟ้ารายแรกของไทย

ผู้จัดการออนไลน์

       

       บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับสิทธิบัตรเป็นรายแรกของประเทศไทยนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ตรวจจับสถานะหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ด้วยระบบปฏิบัติการของ Internet of Things หรือ IOT
       

       บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรวจจับสถานะหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการผลิต Hard ware ที่ติดตั้งอยู่กับหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนา Software ในการนำไปใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อตรวจสถานการณ์ใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจจับอุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า (อุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิขดลวด), การตรวจจับโหลดในขณะทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าในขดลวด และอื่นๆ
       
       ระบบ Online Monitoring Transformer สามารถดูสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. โดยผ่านระบบ IOT และยังสามารถเรียกดูประวัติของหม้อแปลงย้อนหลังได้อีกด้วย Online Monitoring Transformer สามารถใช้ได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานหรือหม้อแปลงเก่าที่ถูกติดตั้งใช้งานอยู่แล้วก็ตาม บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้รับสิทธิบัตร เลขที่1801004043 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายแรกของเมืองไทยที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจจับสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
       
       

ข่าวยอดนิยม