ก.อุตฯ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ต่อยอดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด

ผู้จัดการออนไลน์

       

       
กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ จ.น่าน จ.พะเยา และ จ.เชียงราย เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) เพื่อให้ความช่วยเหลือและต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้สามารถก้าวสู่ยุค 4.0 และแข่งขันในตลาดโลกได้


       

       
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในขณะนี้ได้เปิดศูนย์ Mini ITC อย่างเป็นทางการ ซึ่งการทำงานของศูนย์ฯ จะเน้นการให้บริการในเบื้องต้น รับความต้องการจากผู้ประกอบการในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีการให้บริการ คือ 1. ITC Match : เป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 2. ITC Innovation : บริการสาธิต อบรม บ่มเพาะ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เปิดมุมมองการปรับเปลี่ยนธุรกิจ 3. ITC Share : รวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และ 4. ITC Fund : บริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงส่งต่อความต้องการไปยังศูนย์ ITC ระดับภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ ITC ส่วนกลาง

       

       
สำหรับการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเข้ารับการบริการทั่วประเทศแล้ว 27,619 ราย ส่วนใหญ่เข้ามาขอศึกษาดูงานและฝึกอบรมประมาณ 11,212 ราย บริการเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 465 ราย การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 240 ราย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 208 ราย การให้บริการเครื่องจักรกลาง 275 ราย การแปรรูปการเกษตรและอาหาร 174 ราย และรอรับบริการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ 111 ราย สำหรับการบริการ ณ ศูนย์ Mini ITC มีจำนวนทั้งสิ้น 11,730 ราย

       

       
นอกจากนี้ยังหวังให้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ITC เป็นที่ยอมรับและพร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกในอนาคต

       

       

       

       * * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
       

ข่าวSMEs

ข่าวยอดนิยม