เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ “ซีอีเอ จับมือ จีซี” โชว์ผลงานสร้างสรรค์เปลี่ยนทัศนคติต่อพลาสติก

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดนิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” นิทรรศการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อพลาสติกในแง่มุมที่หลากหลาย เพื่อแสดงแนวทางการอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในมิติต่างๆ อาทิ การแพทย์และการคมนาคม ฯลฯ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการออกแบบ ผสมผสานกับความเข้าใจด้านวัสดุ
       


       ผ่านผลงานจัดแสดงใน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง : เริ่มคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น นำเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้พลาสติกที่คิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น ส่วนที่สอง : คำถามและการใช้พลาสติก สร้างความเข้าใจคุณสมบัติของพลาสติก ผ่านการตั้งคำถามทั้ง 4 คำถาม และส่วนที่สาม : โมเดลการอยู่ร่วมกันในอนาคต สะท้อนให้เห็นแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับพลาสติกในอนาคต โดยมีผลงานไฮไลต์ เช่น หุ่นจำลอง “เทพีไนกี้” สูง 2.5 เมตร จากพลาสติกที่มีรายละเอียดเหมือนหินอ่อน ถนนพลาสติกและอวัยวะเทียมที่สร้างจากพลาสติก
       

       
       นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กล่าวว่า สำหรับการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 องค์กรในครั้งนี้เพื่อสร้างภาพของพลาสติกในมุมมองใหม่ผ่านการจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงผลงานไฮไลต์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล จากการผสมผสานงานช่างและเทคโนโลยีออกมาเป็นผลงานศิลปะ เช่น หุ่นจำลอง “เทพีไนกี้” อนุสรณ์แห่งชัยชนะ (The Winged Victory of Samothrace) สูง 2.5 เมตร ที่มีรายละเอียดสวยงามไม่ต่างจากหินอ่อน และ ”จิตรกรรมฝาผนังของราฟาเอล” ภาพจำลองศิลปะยุคเรเนซองส์แห่งสำนักเอเธนส์ (School of Athens)
       
       ส่วนที่หนึ่ง : เริ่มคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น ส่วนจัดแสดงที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้พลาสติก ที่เปลี่ยนจากการจัดการขยะพลาสติกที่ขั้นตอนสุดท้าย มาเป็นการกำหนดเส้นทางการใช้พลาสติก ตั้งแต่เริ่มต้นการเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต จนถึงการกำจัดหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีผลงานจัดแสดง อาทิ หนังสือเครเดิล ทู เครเดิล (Cradle to Cradle) หนังสือที่พิมพ์บนแผ่นพลาสติกแทนกระดาษ ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่า “ความรู้ไม่ควรสูญหายไปตามกาลเวลา” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกใช้พลาสติกที่มีคุณสมบัติคงทนและไม่ย่อยสลายง่าย
       
       

       
       ส่วนที่สอง : คำถามและการใช้พลาสติก ส่วนจัดแสดงที่จะสร้างความเข้าใจคุณสมบัติของพลาสติก ผ่านการตั้งคำถามทั้ง 4 คำถามที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางการใช้พลาสติกในรูปแบบใหม่ ได้แก่ 1) พลาสติกจะหายไปได้อย่างไร 2) พลาสติกแข็งแรงได้ขนาดไหน 3) พลาสติกทดแทนอะไรได้บ้าง และ 4) พลาสติกมีชีวิตได้หรือไม่ โดยมีผลงานตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายโดยหนอนผีเสื้อกลางคืน ถนนพลาสติก สินค้าหรูที่ผลิตจากพลาสติก และอวัยวะเทียมของมนุษย์ที่สร้างจากพลาสติก
       
       ส่วนที่สาม : โมเดลการอยู่ร่วมกันในอนาคต ส่วนจัดแสดงที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับพลาสติกในอนาคต (New Plastic Economy) ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบวงจรการใช้พลาสติก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การใช้งาน และการรีไซเคิล โดยก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถหมุนเวียนกลับคืนสู่ระบบการผลิตอีกครั้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
       

       
       อย่างที่ทราบดีว่า ปัจจุบันการผลิตขยะพลาสติกจะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ขยะพลาสติกส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ เผาหรือทิ้งลงมหาสมุทร ซึ่งล้วนเป็นต้นเหตุการทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยตรง โดยปัญหาปริมาณขยะพลาสติกล้นโลกนี้เป็นสภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ แม้การรณรงค์ให้ลดหรือเลิกการใช้พลาสติกจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลาสติกมาแล้วกว่า 150 ปี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลิกใช้พลาสติกจึงเป็นเรื่องยาก
       
       “นิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” จึงทำการนำเสนอแนวทางการจัดการขยะพลาสติกในอีกรูปแบบ ที่เปลี่ยนมุมมองจากขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย 450 ปี เป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง และอยู่ได้ถึง 450 ปี เพียงใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการออกแบบ นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์คือเครื่องมือสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ นายกิตติรัตน์กล่าว
       

       
       ด้าน นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ยังคงสานต่อความมุ่งมั่นใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงพลาสติก ด้วยการจัดแสดงผลงานสุดสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018” (Chiang Mai Design Week 2018) ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลายปีนี้อีกด้วย ทั้งนี้ งานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
       

       ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2105-7400 #213, 214 หรือเว็บไซต์ tcdc.or.th
       

ข่าวSMEs

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้