เวิลด์แบงก์ เปิดรายงาน Doing Business ไทยได้อันดับ 27 หล่นจาก 26 ในปีก่อน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เวิล์ดแบงก์ เปิดรายงาน Doing Business 2019 ไทยได้อันดับที่ 27 จากเดิม 26 ขณะที่คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 78.45 จากปีก่อนที่ 77.39 พร้อมเดินหน้านำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก-โปร่งใสมากขึ้น
       

       ธนาคารโลกเปิดรายงานอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019 : Training for Reform โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้รับการจัดอันดับที่ 27 จากปีก่อนที่อันดับ 26 ทั้งนี้ นางมารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าวว่า จากรายงานดังกล่าวพบว่าประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎระเบียบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดช่องว่างของประเทศไทยกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลก (Ease of Doing Business Score : EODB) ด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้คะแนน 77.39 และยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรกจาก 190 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดอันดับในรายงาน
       
       ทั้งนี้ ในปีนี้ประเทศไทยได้ทำการปฏิรูปด้านกฎระเบียบสูงสุดเป็นอันดับสอง โดยการปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลดลงจากการนำอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแบบคงที่มาใช้ รวมถึงด้านการขอใช้ไฟฟ้าที่มีความสะดวก-รวดเร็ว-โปร่งใสมากขึ้น ด้านการชำระภาษีที่ได้นำระบบการยื่นแบบภาษีรายได้นิติบุคคลทางระบบออนไลน์มาใช้ และด้านการค้าระหว่างประเทศที่นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมตู้สินค้าทำให้ลดระยะเวลาการขนถ่าย
       
       “ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน จะช่วยให้คนไทยได้มีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยธนาคารโลกจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศไทยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาต่อไป”
       
       นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัมนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า จากการจัดอันดับดังกล่าว ไทยมีผลคะแนนรายด้านดีขึ้นถึง 7 ด้าน ขณะเดียวกัน ผลคะแนนรายด้านที่ลดลงก็ยังมีอยู่เช่นกัน อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง, การได้รับสินเชื่อ เป็นต้น โดยการดำเนินการต่อไปเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอน ลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกและความโปร่งใส ส่วนการเข้าถึงสินเชื่อนั้น ก็จะเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อให้ง่ายขึ้น แต่ก็จะต้องคำนึงถึงด้านคุณภาพด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก้บระบบโดยรวม
       
       “เราไม่ได้มองเฉพาะตัวเลขของอันดับเป็นสำคัญ แต่หากดูเนื้อในแล้ว ตัวเลข EODB คะแนนรวมของเราเพิ่มขึ้น โดยส่วนที่ดีขึ้นมากสุดเป็นเรื่องของการขอใช้ไฟฟ้าจากอันดับที่ 13 เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ 6 เป็นต้น แต่การที่อันดับ Doing Business ต่ำลง เนื่องจากการายงานดังกล่าวทำจาก 190 ประเทศทั่วโลก ประเทศอื่นอาจจะที่มีสปีดในการปรับเปลี่ยนที่เร็วกว่าเรา ทำให้แม้คะแนนเราจะเพิ่มขึ้น แต่อันดับต่ำลง”
       

ข่าวหุ้น

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้