โฮมชอปปิ้งอุ้มสื่อทีวีเดือนก.ค.เผย7เดือนปี62โฆษณาทะลุ5.9หมื่นล

ผู้จัดการออนไลน์

       

ผู้จัดการรายวัน360- ทีวีโฮมช้อปปิ้ง4ราย แท็กทีม อุ้มโฆษณาเดือนก.ค.62 สูงเป็นอันดับหนึ่งร่วม 380 ล้านบาท ส่งผลทั้งเดือนก.ค.62 ติดลบเพียง 0.4% 9,143 ล้านบาท พยุงทีวีติดลบเพียง 3.3% หรือมีการใช้งบไปกว่า 5,774 ล้านบาท ส่งให้7เดือนปีนี้ อุตสาหกรรมโฆษณา ทำได้ 59,861 ล้านบาท ติดลบ 1.74%
       
       ผลสำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาจาก บริษัท นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า การใช้งบโฆษณาในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 9,143 ล้านบาท ติดลบ 0.4% เทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน โดย3สื่อที่เติบโต คือ 1.สื่อในโรงภาพยนตร์ 979 ล้านบาท โต 55.89% 2.สื่ออินสโตร์ 99 ล้านบาท โต8.79% และ3.สื่อทราซิท 504 ล้านบาท โต 1.20%


       ส่วนสื่อที่ติดลบสูงสุด คือ สื่อหนังสือพิมพ์ 400 ล้านบาท ติดลบ 27.67% ขณะที่สื่อทีวี ติดลบที่ 3.33% หรือมีการลงโฆณาร่วม 5,774 ล้านบาท
       ทั้งนี้ในส่วนของแบรนด์สินค้าที่ลงโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม2562 สูงสุด 3อันดับแรก คือ 1.ทีวี ไดเร็ค ใช้งบ 155,901,000 บาท 2. ธนาคารออมสิน ใช้งบ 110,870,00 บาท และ3. ททท. ใช้งบ 94,640,000 บาท ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า 10 อันดับแรกที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด คือ กลุ่มทีวีโฮมช้อปปิ้งที่มีกว่า 4 แบรนด์ ประกอบด้วย ทีวีไดเร็ค อยู่ในอันดับที่1 , สนุก ชอปปิ้ง อยู่อันดับที่5 ใช้กว่า 79,693,000 บาท, โอช้อปปิ้ง อันดับที่6 ใช้ไป 77,555,000 บาท และไม่ทราบชื่ออีก1แบรนด์ ในอันดับ10 ใช้ไป 65,613,000 บาท ส่งผลให้ทีวีโฮมช้อปปิ้งเป็นกลุ่มที่ใช้งบรวมกันสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2562 รวมมูลค่ากว่า 380 ล้านบาท
       ขณะที่ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือน กรกฎาคม2562 ใน 3 อันดับแรก คือ 1. ยูนิลีเวอร์ ใช้งบ 259,300,000 บาท ใช้ลดลงจาก7เดือนปีก่อนราว 35% , 2.พีแอนด์จี ใช้งบ 252,618,000 บาท ใช้เพิ่มขึ้ประมาณ 12% และ 3. ลอรีอัล ใช้งบ 187,886,000 บาท เพิ่ม 30%
       อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาตลอด 7เดือน ปี 2562 มานี้ มีมูลค่าที่ 59,861 ล้านบาท ติดลบ 1.74% โดย3สื่อที่เติบโตสูงสุด คือ 1.สื่อทรานซิท มูลค่า 3,651 ล้านบาท โต 5.37% 2. สื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 4,660 ล้านบาท โต 4.39% และ3. สื่ออินสโตร์ มูลค่า 612 ล้านบาท โต 1.16% ส่วน3สื่อที่ติดลบมากสุด คือ 1.สื่อนิตยสาร มูลค่า 593 ล้านบาท ติดลบ 21.22% 2.สื่อหนังสือพิมพ์ มูลค่า 2,788 ล้านบาท ติดลบ 19.33% และ3. สื่อเคเบิล/แซทเทิลไลท์ มูลค่า 1,269 ล้านบาท ติดลบ 11.88% ขณะที่สื่อทีวียังติดลบอยู่ 0.97% หรือมีมูลค่าที่ 38,864 ล้านบาท
       ทั้งนี้ในรอบ7เดือนแรกปี2562 แบรนด์สินค้าที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1.ทีวีไดเร็ค มูลค่า 903,644,000 บาท 2. สนุก ชอปปิ้ง มูลค่า 717,021,000 บาท และ3.เครื่องดื่มโค้ก มูลค่า 678,865,000 บาท ส่วนกลุ่มบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด 3อันดับแรก คือ 1. ยูนิลีเวอร์ มูลค่า 1,749,875,000 บาท 2. พีแอนด์จี มูลค่า 1,489,449,000 บาท และ 3.เนสท์เล่ มูลค่า 1,231,484,000 บาท โดยอันดับ4 คือ ทีวีโฮมช้อปปิ้งที่ไม่ทราบชื่อ ใช้สูงถึง 1,134,675,000 บาท มากกว่าทีวีไดเร็ค ที่อยู่ในอันดับ7 ใช้ไป 903,731,000 บาท หรือกล่าวได้ว่า ในกลุ่มทีวีโฮมช้อปปิ้ง 'ทีวีไดเร็ค' ใช้งบโฆษณาเป็นอันดับสองนั่นเอง.
       

ข่าวยอดนิยม