เริ่มแล้ว! แข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่ 51

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เพชรบุรี - พล.ต.อ.ศรีวราห์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นตัวแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 สนามโดดร่มตรงคะเตชะค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
       

       วันนี้ (16 พ.ค.) ที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตรวจแห่งชาติครั้งที่ 51 ประจำปี 2561
       
       การแข่งขันกีฬาโดดร่มชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง เป็นเกียรติสูงสุดสำหรับนักกีฬาและตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในการจัดการแข่งขัน ได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมกีฬาโดดร่มให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป
       
       อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกคนจะได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความมีระเบียบวินัย และการใช้สติปัญญา ความสุขุมรอบคอบ อยู่ในความไม่ประมาท เพื่อทุกคนจะได้ทำการแข่งขันอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้
       
       กีฬาโดดร่มได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาระหว่างเราทัพประเภท 1 ตั้งแต่ปี 2515 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ กองกำลังพลของเหล่าทัพต่างๆ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเราทับ ตำรวจรัฐวิสาหกิจและพลเรือน อีกครั้งยังส่งเสริมกีฬาโดดร่มให้ แพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งชาวต่างชาติ โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 ทีม ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทีมอุปถัมภ์
       
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งตร. ที่ 159 / 2561. ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตัวแทนแห่งชาติครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 โดยมอบให้ บก.สอ.บช.ตชด. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 พฤษภาคม 2561 ที่สนามโดดร่ม ตุงคะเตชะ ร้อย สกอ.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
       

       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้