ยกโรงงานแปรรูปยางแท่ง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ต้นแบบแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

ผู้จัดการออนไลน์

       

        
       ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20 สหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พร้อมยกเป็นต้นแบบสถาบันเกษตรกรที่สามารถช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้สำเร็จ

       
       
       
       วันนี้( 26 มิ.ย.) นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกระบวนการรวบรวมยางแผ่นดิบ กระบวนการแปรรูปยางแผ่นลมควันคุณภาพ เพื่อนำมาอัดก้อน สู่ตลาดส่งออก ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมี นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
       
       
        จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงงานยางแผ่นรมควันและโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง อำำเภอบ่อทอง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้สำเร็จโดยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ที่รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปยาง หรือ ลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่
       
       
        นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด กล่าวว่าสหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้ขอกู้เงินจากโครงการจำนวน 382ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างโรงงานยางแท่งSTR สำหรับรองรับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่และนำเข้าสู้กระบวนการแปรรูปเป็นยางแท่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ายางพารา
       
       
        โดยปัจจุบันสหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทองจำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมยางพาราซึ่งมีแบ่งเป็น3 ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ธุรกิจรวบรวมน้ำยาง และธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (RSS) จากเกษตรกรในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อนส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลางและไต้หวัน โดยโรงงานยางแท่งสหกรณ์เพิ่งเริ่มทำในปีนี้ซึ่งคุณภาพที่ผลิตได้ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลและมีตลาดส่งออกชัดเจน
       
       
        นายประชา กล่าวต่อไปว่า สหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งเดียวที่ทำธุรกิจยางพาราที่ส่งออกได้ราคาดีที่สุดเนื่องจากยางพาราที่สหกรณ์ผลิตได้มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ความสามารถในการทำให้เป็นแผ่นบางได้ง่าย มีความเหนียว มีความสะอาด และยืดหยุ่นสูง ที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ 3000 ตัน มูลค่ากว่า 135 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับตลาดภายในประเทศสหกรณ์ได้ผลิตยางป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตยางรถยนตร์ชั้นนำของไทย อาทิ บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท สยามมิชลิน จำกัด , บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์อีกด้วย
       
       
        ขณะนี้สหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ผลิตยางพาราป้อนตลาดไม่ทันกับออเดอร์ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการปริมาณสูงขึ้นและไม่สามารถแบ่งโควต้ายางให้กับที่อื่นได้ เนื่องจากสหกรณ์จะต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพสินค้าที่จะส่งให้กับลูกค้าเป็นหลักสำคัญ หากนำยางจากที่อื่นไปส่งให้ลูกค้าเมื่อตรวจสอบแล้วคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้ลูกค้าผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพและเกิดความเสียหายลูกค้าก็จะตีกลับ และเรียกปรับค่าเสียหายจากสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เสียฐานลูกค้าได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องผลิตยางพาราที่มีคุณภาพเพื่อนำป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป ซึ่งจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการและสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป
       

       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม