มั่นใจ อีอีซี เดินหน้าหลังได้นายกฯ คนเดิม กลุ่มอุตฯ ตอ.เตรียมจัดงานโชว์นวัตกรรมใหม่เพื่อการผลิต

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ศูนย์ข่าวศรีราชา - มั่นใจ อีอีซี เดินหน้า..กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดตะวันออก 1 เตรียมจัดงาน Matching Innovation in Smart Industry โชว์ศักยภาพงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษาสู่สายตานักอุตสาหกรรมหวังนำสู่การต่อยอดเพื่อใช้จริงด้านการผลิต
       

       
        วันนี้ ( 12 มิ.ย.) ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ที่เกิดจากการรวมตัวของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้จัดแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ชื่อ “Matching Innovation in Smart Industry ” ที่จะมีขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกที่อยู่ในโครงการ อีอีซี คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
       
       
        การแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีนายอภิรักษ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี , นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมให้ข้อมูลว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษาให้สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นบุคลากรในแวดวงการศึกษาให้มีความตื่นตัวในการผลิตงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
       
       
       
        ภายในงานจะมีการนำชิ้นงานนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการคิดค้นและต่อยอดเทคโนโลยีของนักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออก มาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs ที่คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 900 คนได้ชม โดยคาดว่าจะมีชิ้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจนําไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า30 ชิ้นงาน
       
       
       
        โดยการจัดงานในครั้งแรกจะมีขึ้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมซันไรสลากูน โฮเทลแอนดกอลฟ , ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และครั้งที่ 3 จ.ระยอง วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น โฮเทล
       
       
        นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เผยว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตและผู้ประกอบการในฐานะผู้ใช้นวัตกรรมที่จะสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างผู้คิดค้นกับภาคธุรกิจเอกชนที่มีความต้องนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับโครงการ อีอีซี ได้อย่างแท้จริง
       
       
       เชื่อได้นายกรัฐมนตรีคนเดิมทำโครงการ อีอีซี เดินหน้าตามเป้าหมาย
       
       
       เช่นเดียวกับ นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ที่กล่าวว่าโครงการ อีอีซี ในวันนี้ได้เดินทางมาพอสมควรแล้วและเมื่อประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรี ที่มาจากรัฐบาลเดิมที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่แรกจึงทำให้ภาคเอกชนและกลุ่มอุตสาหกรรมมั่นใจว่าโครงการ EEC จะเดินหน้าต่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสายการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดสรรกำลังคนเข้าสู่ระบบของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และภาคอตุสาหกรรมเองก็ได้ผันตัวออกมาช่วยภาคการศึกษาในการผลิตกำลังคนที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
       
       
       
        หากเป็นไปได้ก็อยากให้ภาคอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนภาคการศึกษาให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมายังมีแค่โมเดล แต่ยังไม่มีแผนการดำเนินงานร่วมกันที่ต่อเนื่อง ขณะที่สายการศึกษาเองก็ต้องมีการปรับตัวและปรับหลักสูตรที่จะผลักดันนักศึกษาเข้าสู่ระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้อย่างสบาย ขณะนี้เรื่องของหลักสูตรในภาคการศึกษายังพัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงอยากฝากไปยังภาคการศึกษาให้ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกราม โดยเฉพาะครูผู้สอน ซึ่งการนำชิ้นงานของนักศึกษาออกสู่สายตาภายนอกจะสามารถกระตุ้นความคิดร่วมกันระหว่างภาคการผลิต กับภาคการศึกษา ที่จะสามารถสู่ภาคอุตสาหกรรมได้จริง
       

       

       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้