ชาวนากาฬสินธุ์ปลูกถั่วลิสงแทนข้าว เหตุใช้น้ำน้อยขายได้ราคาดี

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กาฬสินธุ์-ชาวนานอกเขตชลประทานกาฬสินธุ์ ลดพื้นที่ปลูกข้าว หันมาปลูกถั่วลิสงแทน เหตุเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ทนต่อโรคและศัตรูพืช มีตลาดรองรับ ขายได้ราคาสูงกว่าข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง รับซื้อราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 18-30 บาท
       

       จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักของชาวกาฬสินธุ์ 18 อำเภอ ในช่วงเริ่มต้นเพาะปลูกปีนี้ พบว่านอกจากจะมีการปลูกข้าวนาปี ที่เป็นนาหว่านและนาดำแล้ว ยังมีการทำเกษตรผสมผสานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่เกษตรหลายรายลดพื้นที่ทำนา รวมทั้งลดพื้นที่ที่เคยปลูกมันสำปะหลังและอ้อย หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่แทน
       

       นายบุญจันทร์ แก้วใส อายุ 59 ปี เกษตรกรบ้านโคกแง้ หมู่ 5 บ้านเลขที่ 54 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าที่นาของตนและเพื่อนชาวนาเขต ต.เขาพระนอน หลายหมู่บ้าน อยู่บนที่สูง นอกเขตชลประทาน การทำนาต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ตนและเพื่อนชาวนาหลายรายได้ลดพื้นที่ทำนา แบ่งปลูกมันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อต้องการรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัว และใช้หนี้สินที่กู้ยืม ธ.ก.ส.มาลงทุน
       
       เนื่องจากราคารับซื้อข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และอ้อยราคาไม่แน่นอน ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งปุ๋ย ยา ค่าแรง และค่าขนส่ง รายได้ไม่คุ้มลงทุน ฤดูกาลผลิตปีนี้ จึงหันมาทดลองปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ ปลูกผสมผสาน นำพืชหลากหลายมาปลูก หวังนำผลผลิตจำหน่ายในชุมชน เช่น ถั่วลิสง มะเขือพวง และดอกกระเจียว
       

       

       เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำนาข้าว และพืชสวนพืชไร่อย่างอื่น ที่ราคาไม่แน่นอน ต้นทุนผลิตสูง และไม่มั่นใจว่าฝนจะทิ้งช่วงหรือไม่ จึงลดพื้นที่ทำนาข้าว และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย โดยปลูกถั่วลิสงแทน ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ทนต่อโรคระบาดและศัตรูพืชรบกวน โดยปีนี้ทดลองปลูก 2 ไร่ ใช้แรงงานในครอบครัว ทราบว่าตลาดรับซื้อผลผลิตกว้างขวาง เมล็ดถั่วขายได้ทั้งเมล็ดสดและเมล็ดแห้ง ราคาสูงตั้งแต่กิโลกรัมละ 18-30 บาท คาดว่าจะขายได้กำไรดีกว่ามันสำปะหลัง อ้อย และข้าวนาปี
       
คำสำคัญ : กาฬสินธุ์

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้