วันแห่งเกียรติยศ! ฐานทัพเรือสัตหีบ ประดับเครื่องหมายเลื่อนยศนายทหาร

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ศูนย์ข่าวศรีราชา - วันแห่งเกียรติยศ! ฐานทัพเรือสัตหีบ ประดับเครื่องหมายเลื่อนยศนายทหารเป็นว่าที่ “เรือเอก” 22 นาย
       

       
       วันนี้ ( 12 มิ.ย.) พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็ก รองผู้บัญชาการฯ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเลื่อนชั้นยศนายทหารสัญญาบัตรให้กับว่าที่ เรือเอก จำนวน 22 นาย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 261/2560 ในการประดับเครื่องหมายเลื่อนยศทหาร ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
       
       
       พลเรือตรี กฤชพล ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทหารทุกนาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ถือเป็นเกียรติแด่ตนเอง แลวงศ์ตระกูล ในชีวิตรับราชการทหาร อันส่งผลมาจากความวิริยะ อุตสาหะ และความขยันหมั่นเพียร ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตามที่กองทัพเรือต้องการ ขอให้นายทหารทุกนาย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนากองทัพเรือ และประเทศชาติ สู่ความเจริญสืบไป
       

       

       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้