เริ่มแล้ว!! อัตราค่าบริการใหม่ EMS World ไปรษณีย์ไทยหวังกระตุ้นอีคอมเมิร์ซ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ไปรษณีย์ไทยประกาศอัตราค่าบริการใหม่ EMS World ประหยัดมากขึ้นทุกโซน ยิ่งส่งหนัก ยิ่งประหยัด ในราคาเริ่มต้นพิกัดแรก 250 กรัม จ่าย 550 บาท พร้อมบริการกล่องขนาดใหม่ราคาเหมาอัพถึง 20 กิโลกรัม เน้น 20 ปลายทางยอดนิยม และซองเหมา 1 กิโลกรัม หวังกระตุ้นอีคอมเมิร์ซ เอาใจผู้ค้าออนไลน์รับส่วนลดเพิ่มเมื่อยอดใช้ครบเกณฑ์ ใช้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
       

       นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยประกาศใช้อัตราค่าบริการใหม่ส่งของด่วนระหว่างประเทศ (EMS World) ในทุกพื้นที่ปลายทาง เพื่อช่วยประหยัดและลดต้นทุนค่าจัดส่งให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นยิ่งน้ำหนักส่งมาก ยิ่งประหยัดมากขึ้น อีกทั้งให้ส่วนลดพิเศษ 3-10 % แก่ผู้ใช้บริการประจำเมื่อใช้ครบตามเกณฑ์ 5,000 บาทต่อครั้ง ในกรณีชำระเงินสด และ 10,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ชำระเงินเชื่อ โดยราคาที่ประกาศใช้ใหม่นี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา
       

       สำหรับบริการดังกล่าว เป็นบริการส่งเอกสารและสิ่งของด่วนพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ 95 ประเทศ 106 ปลายทางทั่วโลก ถึงที่หมายภายใน 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับปลายทางที่จัดส่ง โดยมีราคาเริ่มต้นพิกัดแรก 250 กรัม เพียง 550 บาท สำหรับการฝากส่งเอกสาร (Document) และ 720 บาท สำหรับการฝากส่งสิ่งของ (Merchandise/Package) นอกจากนี้ บริการเหมาจ่ายด้วยบริการ EMS World (EMS One Price) บริการส่งด่วนระหว่างประเทศแบบเหมาจ่าย ครอบคลุม 39 ปลายทางทั่วโลก จะคิดราคาตามขนาดกล่องและโซนประเทศปลายทาง ซึ่งนอกจาก 3 ขนาดกล่องเดิม คือ 3 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม และซองขนาด 1 กิโลกรัมแล้ว ยังมีการเพิ่มกล่องขนาด 20 กิโลกรัม (ขนาด 40 x 45 x 35 ซม.) ถึงปลายทาง 20 ประเทศยอดนิยม อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่ 4,700 บาท
       
       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้บริการ EMS World ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนบริการกล่องเหมาจ่าย EMS World (EMS One Price) ประเภทซองและกล่องหมายเลข 1-3 ใช้บริการได้ที่ ปณ. 202 แห่ง กล่องหมายเลข 4 ขนาด 20 กิโลกรัมใช้ได้ที่ ปณ.9 แห่ง (กรุงเทพฯ 1 แห่ง และจังหวัดอื่น ๆ 8 แห่ง) สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
       

ข่าวManagement & HR

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้