“บิล เกตส์” ยกย่อง “ดร.กฤษณา” เภสัชกรหญิงไทย เป็นฮีโร่ผลิตยาต้านเอดส์ช่วยผู้ยากไร้

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “บิล เกตส์” ยกย่อง “ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์” เภสัชกรหญิงชาวไทย เป็นฮีโร่ที่อุทิศตนในการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีให้มีราคาถูกลง จนกระทั่งคนยากไร้สามารถเข้าถึงยาได้ และยังเดินทางไปยังประเทศยากจนในแอฟริกาใต้เพื่อบุกเบิกโรงงานผลิตยา ช่วยชีวิตคนจำนวนมหาศาล
       

       วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวันเอดส์โลก นายบิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท ไมโครซอฟท์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กและได้เขียนในเว็บไซต์ The Blog of Bill Gates ยกย่องบุคคลสำคัญ 2 คน เป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนจากโรคเอดส์ ซึ่ง 1 ใน 2 บุคคลที่ นายบิล เกตส์ ยกย่องนั้น คือ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ว่าเป็นฮีโร่ที่อุทิศตนในการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี ทำให้ผู้ยากไร้เข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น ได้ช่วยชีวิตคนมากมายมหาศาล
       
       “Dr. Krisana Kraisintu, a pharmacist from Thailand, has dedicated her life to making medicines more affordable and accessible. Her efforts have saved and improved countless lives.” นายบิล เกตส์ ระบุในเฟซบุ๊ก
       
       ส่วนในคลิปที่ นายบิล เกตส์ โพสต์ มีเนื้อหาว่า ดร.กฤษณา เภสัชกรหญิงชาวไทย ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยในการผลิตยาเพื่อให้มีราคาถูกลง เพื่อผู้ป่วยยากไร้เข้าถึงยาได้ มีทั้งยาต้านไวรัสเอชไอวี มาลาเรีย และโรคอื่นๆ
       
       โดย ดร.กฤษณา ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ในไทยเมื่อปี 2535 มีผู้ป่วยเอดส์ถึง 150,000 คน มีแต่คนรวยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ส่วนคนจนต้องตาย มันไม่ยุติธรรม ตอนนั้นผู้ป่วยต้องกินยา 3 เม็ดในตอนเช้า และอีก 3 เม็ดในตอนเย็น ดังนั้นจึงทำให้ตัวยาทั้ง 3 เม็ดอยู่ภายในเม็ดเดียว จนกระทั่งได้ยาที่ถูกที่สุดในโลก จากนั้นปี 2545 เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปช่วยเหลือคนต่อที่แอฟริกา
       
       สำหรับประวัติ ดร.กฤษณา นั้นเป็นคนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีพี่น้อง 2 คน บิดาเป็นแพทย์ ส่วนมารดาเป็นพยาบาล
       
       จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสตราห์ไคลด์ และปริญญาเอกสาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร หลังจากจบการศึกษาแล้วได้กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี ในปี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้ทำงานในองค์การเภสัชกรรมและเป็นผู้ริเริ่มการวิจัยยาต้านเอดส์จนสามารถผลิตยาสามัญชื่อ “ยาเอดส์” ได้เป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา และดำรงตำแหน่งสุดท้ายในองค์การเภสัชกรรม คือ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม
       
       ภายหลังลาออกจากองค์การเภสัชกรรมได้เริ่มต้นการทำงานในประเทศคองโกเป็นประเทศแรก และประสบความสำเร็จในการผลิตยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ ชื่อ “Afrivir” โดยมีส่วนผสมเหมือนยาที่ผลิตในประเทศไทย หลังจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกากว่าอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเอริเทรีย แทนซาเนีย เบนิน และไลบีเรีย
       
       ผลงานของ ดร.กฤษณา เป็นที่สนใจในวงกว้างขึ้น เมื่อมีการนำไปตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของบทความภาษาเยอรมัน และมีการสร้างภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติ เรื่อง อะไลฟ์ทูลิฟ - เอดส์เมดิเคชันออฟมิลเลียนส์ (อังกฤษ: A Right to Live - Aids Medication for Millions) ในปี พ.ศ. 2549
       
       รวมถึงการสร้างภาพยนตร์บรอดเวย์ชื่อ คอกเทลล์ (อังกฤษ: Cocktail) ในปี พ.ศ. 2550
       
       นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (อังกฤษ : Global Scientist Award) จากมูลนิธิเลตเต็น ประเทศนอร์เวย์ ประจำปี พ.ศ. 2547
       
       รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2551
       
       รางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ. 2552
       
       ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
       
       

       

ข่าวOnline Section

ข่าวยอดนิยม