TMA อัปเดตบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ระดมกูรูเผยเคล็ดลับจัดการในองค์กร

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ทีเอ็มเอ อัปเดตเทรนด์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดมสมองกูรูมาเผยเคล็ดลับการบริหารจัดการในองค์กรรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีมีความสำคัญ
       

        สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ จัดเสวนาในงาน ในงาน TMA DAY 2017 : Business Context in the Speedy World โดยมี ดร.ศรายุทธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “The Orchestra of Supply Chain through Smart Technology and Innovation” เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง ปรับตัวให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
       
       ดร.ศรายุทธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า บริษัท มิตรผล มีระบบการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและหน่วยความจำที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยมองว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรคือสิ่งที่ดีที่สุด จะทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน จากเดิมนับย้อนเมื่อ 10 ปีก่อน ใช้ข้อมูลในองค์กรผ่านระบบอีอาร์พี (ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน) ส่งของก่อนแล้วจึงชำระเงินตามหลัง บริษัทฯ จึงพยายามบริหารจัดการให้ข้อมูลเดินได้ทั้งระบบ เปลี่ยนจากข้อมูลที่อยู่กระจายตามแหล่งต่างๆ เป็นการเชื่อมข้อมูลเข้ามือถือเปิดดูได้ตลอดเวลา ระบบฐานข้อมูลแบบนี้สามารถเรียกใช้งานได้จากจุดอื่นๆ ซึ่งข้อมูลไม่ได้จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล แต่เป็นข้อมูลเชื่อมตรงจากโซเชียลมีเดีย ผสานข้อมูลภายในกับภายนอกเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย นำมาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
        ดร.ศรายุทธ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้รับมือการเปลี่ยนแปลงควรพิจารณา ว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไรจากการเปลี่ยนของเทคโนโลยี ถ้านำมาใช้เร็วไป เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบก็หมดประโยชน์ แต่หากไม่นำมาใช้ ก็จะก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลง ซึ่งโลกปัจจุบันต้องการการตัดสินใจ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ลงทุนให้ทันเวลา สิ่งสำคัญคือ องค์กรธุรกิจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ว่าจะปรับเปลี่ยนสิ่งใดเป็นหลัก หากต้องการเปลี่ยนบิสซิเนส โมเดล ต้องรู้จักเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
       
        ด้าน ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในมุมของ Digital Transformation towards Chemical 4.0 ว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องจักร โดยใช้ศักยภาพอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์” หรือ “ไอโอที มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกัน ทำให้องค์กรได้เห็น รับรู้ และเกิดการวิเคราะห์จากข้อมูลเรียลไทม์ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์ และบริการของลูกค้าได้
       
        สำหรับ เหตุผลสำคัญที่ธุรกิจองค์กรจำต้องนำเทคโนโลยีไอโอทีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไอโอทีจะช่วยให้ธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการที่รวดเร็ว พร้อมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งการนำมาใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
       

       

ข่าวOnline Section

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้