เปิดประวัติ "หมอธีระเกียรติ" รมว.ศึกษาฯ ผู้วิพากษ์ปมนาฬิกา

       

       เปิดประวัติ "หมอธีระเกียรติ" รมว.ศึกษาฯ ผู้วิพากษ์ปมนาฬิกา