“บิ๊กตู่” ปรับ 2 นายพลเข้าออกในคณะ คสช.เพิ่ม เติมโควตา “บิ๊กเจี๊ยบ”

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “หัวหน้า คสช.” ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง “2 นายพล” นั่งในคณะ คสช.เพิ่มเติมโควตารองเลขาธิการ-ที่ปรึกษา “บิ๊กเจี๊ยบ” เผยเพิ่งลาออกจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพียง 5 วัน
       

       วันนี้ (7 ธ.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น
       
       เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
       
       “1. เดิม ข้อ 1.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น ข้อ 1.2 พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 2. เดิม ข้อ 2.2 พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น ข้อ 2.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)"
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 ที่ นร.22/2560 ให้ ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีชื่อ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าว เป็นการปลด พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต และ พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ ออกจากคณะ คสช.ด้วย
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้