"บิ๊กตู่"ปรับ " 2 นายพล" เข้า-ออก ในคณะคสช.เพื่มเติม โควต้า "บิ๊กเจี๊ยบ"

MGROnline

       

       "หัวหน้า คสช."ประกาศคำสั่ง แต่งตั้ง " 2 นายพล" นั่งในคณะคสช.เพื่มเติม โควต้า "รองเลขาธิการ-ที่ปรึกษา""บิ๊กเจี๊ยบ" เผย เพิ่งลาออกจาก "รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง"เพียง 5 วัน
       

       วันนี้ (7 ธ.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น
       
       เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
       
       "1. เดิม ข้อ 1.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น ข้อ 1.2 พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 2. เดิม ข้อ 2.2 พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น ข้อ 2.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)"
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       มีรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนาม ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่สี่ นร.22/2560 ให้ ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีชื่อ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าว เป็นการปลด พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต และ พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ ออกจาก คณะ คสช.ด้วย.