ศาลปกครอง ประกาศเลิกใช้สำเนาบัตรปชช.ติดราชการ ประเดิม 17 ก.ย.

MGROnline

       

       โฆษกศาลปกครอง เผย ประกาศเลิกใช้สำเนาบัตรปชช.ติดราชการ เริ่ม17ก.ย.นี้ พร้อมพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น รองรับการรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
       

       วันนี้ (14ก.ย.) นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เผย ศาลปกครองประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครองทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทุกแห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป พร้อมทั้งพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นศาลปกครอง Version 2 เพื่อรองรับระบบการรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใบรับรองดิจิทัลให้แก่คู่กรณีในคดี ซึ่งสามารถเลือกที่จะมารับสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน โดยการเลือกจองที่จอดรถล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หรือเลือกรับสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ก็ได้