สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุม ครม.ยกชุด ทุ่ม 1.7 ล.ประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ทุ่ม 1.7 ล้าน เปิดประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว เฉพาะของ “นายกรัฐมนตรี” 2 ตัว วงเงิน 2.7 หมื่น ส่วนของ “ผู้ร่วมประชุม” 91 ตัว 1.2 ล้าน ย้ำ สเปกระดับ “อิเลกเตรทคอนเดนเซอร์” พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ มีไฟรอบคอ-จอ LED ในฐานไมโครโฟน มีช่องเสียบหูฟ้งสเตอริโอ แถมต้องป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
       

       วันนี้ (14 ก.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประชุมห้องประขุมคณะรัฐมนตรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สลน. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,747,900 บาท
       
       ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประกาศราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,747,887.80 บาท โดยกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 31 สิงหาคม 2561
       
       สำหรับรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบไปด้วย 1. ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน 2 ตัวๆ ละ 13,900 บาท รวม 27,800 บาท 2. ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม 91 ตัวๆ ละ 13,900 บาท รวม 1,264,900 บาท 3. เครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการสนทนาตัวหลักชนิดมีเครื่อง บันทึกเสียง 1 เครื่องๆ ละ 62,200 บาท
       
       4. เครื่องจ่ายกระแสไฟเพื่อขยายจำนวนไมโครโฟน 2 เครื่องๆ ละ 44,900 บาท รวม 89,800 บาท 5. สายต่อพ่วงชุดประชุม 100 เมตร 2 ชุดๆ ละ 20,710 บาท รวม 41,420 บาท 6. หัวต่อสาย 25 คู่ 5 ชุดๆ ละ 13,015 บาท รวม 65,075 บาท และ 7. งานติดตั้งและเช็กระบบ 1 งาน 82,345 บาท รวมเงิน 1,633,540 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% วงเงิน 114,347.80 รวมทั้งสิ้น 1,747,887.80 บาท
       
       ทั้งนี้ สลน.ได้กำหนดคุณลักษณะ (สเปก) เฉพาะของชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยจะต้องเป็นชุดประชุมที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างดี อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการใช้งานทั่วใป โดย มี Website ของบริษัทผู้ผลิตให้บริการ Online หรือ Download คู่มีอ หรือ Catalog สำหรับใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถตรวจสอบได้
       
       ส่วน “ระบบไมโครโฟนชุดประชุม” ประกอบด้วย ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน จำนวน 2 ตัว มีไมโครโฟนชนิดอิเลกเตรทคอนเดนเซอร์ พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะไมโครโฟน ว่า พร้อมสำหรับการเปิดพูดใช้งานหรือไม่, มีไฟกะพริบบริเวณบนปุมกดและรอบคอไมโครโฟน เพื่อแสดงสถานะการรอคิวพูด
       
       มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟ้ง หรือเครื่องบันทึกเสียง พร้อมมีตัวปรับระดับความดังของช่องหูฟัง, มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากฐานไมค์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร, สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้, มีสวิตช์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสียงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้จนกว่าจะเลิกกดปุมสวิตช์ตัดการสนทนาไมโครโฟนอื่น จึงจะทำงานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       สำหรับ “ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เช้าร่วมประชุม” จำนวน 91 ตัว ประกอบด้วย มีไมโครโฟนชนิดอิเลกเตรทคอนเดนเซอร์ พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะไมโครโฟนว่าพร้อมสำหรับการเปิดพูดใช้งานหรือไม่, มีไฟกะพริบบริเวณบนปุ่มกดและรอบคอไมโครโฟนเพื่อแสดงสถานะการรอคิวพูด, มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟัง หรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมมีตัวปรับระดับความดังของช่องหูฟัง, มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากฐานไมค์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร, สามารถปัองกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้, เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายอยู่ใน ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       ส่วน “เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาตัวหลักชนิดเครื่องบันทึกเสียง” จำนวน 1 ตัว ประกอบด้วย มีช่องสำหรับต่อไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง, สามารถเลือกการจัดการไมโครโฟน ตัวเลือกการบันทึก และควบคุมการทำงานได้จาก Web Browser ผ่านทาง Tablet, Laptop หรือ PC ได้, มีสวิตช์เลือกแบบการทำงานของระบบได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ Open mode, Override mode, Voice activation mode, Push to talk mode และสามารถกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถพูดพร้อมกันได้สูงสุด 10 คน, มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล (MP3 RECORDER) อยู่ภายในตัวเครื่อง, มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องสามารถบันทึกได้ถึง 8 ชั่วโมง
       
       สามารถบันทึกเสียงลงบนหน่วยความจำแบบ USB Memory stick รองรับความจุได้ ถึง 128 GB บันทึกได้นานสูงสุดถึง 4,000 ชั่วโมง และสามารถตั้งคุณภาพเสียงได้ 4 ระดับ (64,96,128 และ 256 Kbit/Sec), หน้าปัดมี LED บอกสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น สถานะ เปิด-ปิด เครื่อง, ระดับสัญญาณเสียง, ไมโครโฟนโหมด และสถานะของการบันทึก, สามารถต่อใช้งานร่วมกับกล้อง Full HD แบบ หมุน ส่าย ซูม เพื่อจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมที่กดพูดได้อัตโนมัติ, สามารถเลือกฟังเสียงที่บันทึกจากลำโพงมอนิเตอร์ หรือช่องต่อหูฟ้งของชุดควบคุมได้, มีวงจรกำจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION) อยู่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง ดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม
       
       มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนาด 3.5 mm., มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมแหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้งานกับไมโครโฟน ชนิดคอนเดนเซอร์ได้, มีช่องสำหรับต่อ เช้า-ออก กับระบบเสียงภายนอกและมีช่องต่อสัญญาณเสียง ออกแบบ 4 ช่องสัญญาณแยกอิสระ, ระบบตอบสนองความถี่ที่ 30 Hz - 20,000 Hz, อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ภาค Audio inputs มากกว่า 94 dBA และภาค Audio outputs มากกว่า 102 dBA
       
       ส่วน “เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อขยายจำนวนไมโครโฟน” จำนวน 2 ตัว ต้องสามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการสนทนาตัวหลัก, มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง, มีช่องสำหรับต่อพ่วงเครื่องจ่ายไฟเสริมอย่างน้อย 1 ช่อง, มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากเครื่อง ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสามารถเปิด-ปิดได้อัตโนมัติทำงานร่วมกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการ สนทนาตัวหลักได้, มีระบบปัองกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจรที่เอาต์พุต, หน้าปัดมี LED บอกสถานการณ์ทำงานของเครื่อง และเป็นผลิตกัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุม การสนทนาตัวหลัก
       
       นอกจากนี้ ต้องอยู่ในระยะการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องรับประกัน 2 ปี กรณีที่มีปัญหาในการใช้งานต้องทำการตรวจเช็กและตรวจซ่อม ภายใน 3 วัน และผู้ขายจะต้องฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง จนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เองในหลักสูตรการใช้งานระบบเสียงที่ติดตั้ง
       
       มีรายงานว่า เมื่อปี 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะไมโครโฟนที่ใช้ในการประชุม มีการต่อรองราคาลดลงร้อยละ 35 เหลือ 94,250 บาท จากราคากว่า 1.45 แสนบาท โดยใช้งบประมาณ 53.8 ล้านบาท
       
       ก่อนหน้านี้ ที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ เพราะมีการเปิดประมาณราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับโฉมห้องประชุมทำเนียบ 3 ห้อง งบรวมเกือบ 70 ล้าน พบว่า ไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมก้านชุดจำนวน 181 ชุด เป็นเงิน 28 ล้าน 6 แสนบาท
       
       ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปในประเด็นนี้ว่า ไม่พบข้อพิรุธจากการจัดซื้อจัดจ้างไมโครโฟนดังกล่าว
       

       

       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้