สำนักนายกฯ สั่ง อัพเกรด"ระบบไมโครโฟน"ห้องประชุมครม.ยกชุด ทุ่ม 1.7 ล. ประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว

MGROnline

       

       สำนักนายกฯ สั่ง อัพเกรด"ระบบไมโครโฟน"ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ทุ่ม 1.7 ล้าน เปิดประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว เฉพาะของ "นายกรัฐมนตรี" 2 ตัว วงเงิน 2.7 หมื่น ส่วนของ "ผู้ร่วมประชุม" 91 ตัว 1.2 ล้าน ย้ำสเปคระดับ"อิเลคเตรทคอนเดนเซอร์" พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ มีไฟรอบคอ-จอ LEDในฐานไมโครโฟน มีช่องเสียบหูฟ้งสเตอริโอ แถมต้องป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
       

       วันนี้(14 ก.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.ปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประชุมห้องประขุมคณะรัฐมนตรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มีกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษษความปลอดภัย สลน. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ1,747,900 บาท
       
       ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประกาศราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,747,887.80 บาท โดยกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ 31 สิงหาคม 2561
       
       สำหรับรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบไปด้วย 1. ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน 2 ตัว ๆ ละ 13,900 บาท รวม 27,800 บาท 2. ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม 91 ตัว ๆ ละ 13,900 บาท รวม 1,264,900 บาท 3. เครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการสนทนาตัวหลักชนิดมีเครื่อง บันทึกเสียง 1 เครื่อง ๆละ 62,200 บาท
       
       4. เครื่องจ่ายกระแสไฟเพื่อขยายจำนวนไมโครโฟน 2 เครื่อง ๆ 44,900 บาท รวม 89,800 บาท 5. สายต่อพ่วงชุดประชุม 100 เมตร 2 ชุด ๆ ละ 20,710 บาท รวม 41,420 บาท 6. หัวต่อสาย 25 คู่ 5 ชุด ๆ ละ 13,015 บาท รวม 65,075 บาท และ 7. งานติดตั้งและเช็คระบบ 1 งาน 82,345 บาท รวมเงิน 1,633,540 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% วงเงิน 114,347.80 รวมทั้งสิ้น 1,747,887.80 บาท
       
       ทั้งนี้ สลน.ได้กำหนดคุณลักษณะ (สเปค)เฉพาะของชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยจะต้องเป็นชุดประชุมที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างดี อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการใช้งานทั่วใป โดย มี Website ของบริษัทผู้ผลิตให้บริการ Online หรือ Download คู่มีอหรือ Catalog สำหรับใช้งาน ใต้ตลอดเวลาและสามารถตรวจสอบได้
       
       ส่วน "ระบบไมโครโฟนชุดประชุม" ประกอบด้วย ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน จำนวน 2 ตัว มีไมโครโฟนชนิดอิเลคเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อย กว่า 480 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะ ไมโครโฟนว่าพร้อมสำหรับการเปิดพูดใช้งานหรือไม่ ,มีไฟกระพริบบริเวณบนปุมกดและรอบคอไมโครโฟนเพื่อแสดงสถานะการรอคิวพูด
       
       มีช่องสำหรับเสียบหูฟ้งสเตอริโอขนาด 3.5 mm.ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเช้ากับหูฟ้ง หรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมมีตัวปรับระดับความดังของช่องหูฟ้ง ,มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากฐานไมค์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร ,สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้ ,มีสวิทซ์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสียงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้จนกว่าจะเลิกกดปุมสวิทซ์ตัดการสนทนาไมโครโฟนอื่นจึงจะทำงานได้ เป็นผลิตภัณท์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายอยู่ใน ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       สำหรับ "ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เช้าร่วมประชุม" จำนวน 91 ตัว ประกอบด้วย มีไมโครโฟนชนิดอิเลคเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อย กว่า 480 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะไมโครโฟนว่าพร้อมสำหรับการเปิดพูดใช้งานหรือไม่ ,มีไฟกระพริบบริเวณบนปุ่มกดและรอบคอไมโครโฟนเพื่อแสดงสถานะการรอคิวพูด ,มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเช้ากับหูฟัง หรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมมีตัวปรับระดับความดังของช่องหูฟัง ,มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากฐานไมค์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร ,สามารถปัองกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้ ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายอยู่ใน ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       ส่วน "เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาตัวหลักชนิดเครื่องบันทึกเสียง" จำนวน 1 ตัว ประกอบด้วย มีช่องสำหรับต่อนยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง ,สามารถเลือกการจัดการไมโครโฟน ตัวเลือกการบันทึกและควบคุมการทำงานได้จาก Web Browser ผ่านทาง Tablet, Laptop หรือ PC ได้ ,มีสวิทซ์เลือกแบบการทำงานของระบบ ได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ Open mode, Override mode, Voice activation mode, Push to talk mode และสามารถ กำหนดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถพูดพร้อมกันได้สูงสุด 10 คน , มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล (MP3 RECORDER) อยู่ภายในตัวเครื่อง ,มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องสามารถบันทึกได้ถึง 8 ชั่วโมง
       
       สามารถบันทึกเสียงลงบนหน่วยความจำแบบ USB Memory stick รองรับความจุได้ ถึง 128 GB บันทึกได้นานสูงสุดถึง 4000 ชั่วโมงและสามารถตั้งคุณภาพเสียงได้ 4 ระดับ (64,96,128 และ 256 Kbit/Sec) ,หน้าปัดมี LED บอกสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น สถานะ เปิด-ปิด เครื่อง, ระดับ สัญญาณเสียง,ไมโครโฟนโหมด และสถานะของการบันทึก ,สามารถต่อใช้งานร่วมกับกล้อง Full HD แบบ หมุน ส่าย ซูม เพื่อจับภาพผู้เช้าร่วม ประชุมที่กดพูดได้อัตโนมัติ ,สามารถเลือกฟังเสียงที่บันทึกจากลำโพงมอนิเตอร์หรือซ่องต่อหูฟ้งของชุดควบคุมได้ ,มีวงจรกำจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION) อยู่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง ดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม
       
       มีช่องเสียบหูฟ้งแบบสเตอริโอ ขนาด 3.5 mm.,มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมแหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้งานกับไมโครโฟน ชนิดคอนเดนเซอร์ได้ ,มีช่องสำหรับต่อ เช้า-ออก กับระบบเสียงภายนอกและมีซ่องต่อสัญญาณเสียง ออกแบบ 4 ช่องสัญญาณแยกอิสระ ,ระบบตอบสนองความถี่ที่ 30 Hz - 20,000 Hz ,อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ภาค Audio inputs มากกว่า 94 dBA และภาค Audio outputs มากกว่า 102 dBA
       
       ส่วน "เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อขยายจำนวนไมโครโฟน" จำนวน 2 ตัว ต้องสามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการสนทนาตัวหลัก ,มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง ,มีช่องสำหรับต่อพ่วงเครื่องจ่ายไฟเสริมอย่างน้อย 1 ช่อง ,มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากเครื่อง ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสามารถเปิด-ปิดได้อัตโนมัตทำงานร่วมกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการ สนทนาตัวหลักได้ ,มีระบบปัองกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจรที่เอาต์พุต ,หน้าปัดมี LED บอกสถานการณ์ทำงานของเครื่อง และเป็นผลิตกัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุม การสนทนาตัวหลัก
       
       นอกจากนี้ ต่ช้องอยู่ในระยะการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องรับประกัน 2 ปี กรณีที่มีปัญหาในการใช้งานต้องทำการตรวจเช็คและตรวจซ่อม ภายใน 3 วัน และผู้ขายจะต้องฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง จนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เองในหลักสูตรการใช้งานระบบเสียงที่ติดตั้ง
       
       มีรายงานว่า เมื่อปี 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะไมโครโฟนที่ใช้ในการประชุม มีการต่อรองราคาลดลงร้อยละ 35 เหลือ 94,250 บาท จากราคากว่า 1.45 แสนบาท โดยใช้งบประมาณ 53.8 ล้านบาท
       
       ก่อนหน้านี้ ที่เป็นประเด็นวิพากวิจารณ์ เพราะมีการเปิดประมาณราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับโฉมห้องประชุมทำเนียบ 3 ห้อง งบรวมเกือบ 70 ล้าน พบว่าไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมก้านชุดจำนวน 181 ชุด เป็นเงิน 28 ล้าน 6 แสนบาท
       
       ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปในประเด็นนี้ว่า ไม่พบข้อพิรุธจากการจัดซื้อจัดจ้างไมโครโฟนดังกล่าว.