"ลูกเฮียตือ" ชูระบบจัดสรรปันส่วนกำไร พาเกษตรกรพ้นความจน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “ภราดร” ถกระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าวและบริหารจัดการน้ำ เชื่อระบบจัดสรรปันส่วนกำไร พาเกษตรกรพ้นความจน ไม่ต้องเสียงบปีล่ะกว่า 3แสนล.พยุงราคา
       

       วันนี้ (6 ธ.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกพรรคภูมิใจไทย การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าวและบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัภาคกลาง ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า พรรคภูมิใจไทยได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ อันนำมาซึ่งความยากจนของเกษตรกร ก่อนตกผลึกร่วมกันว่า ระบบแบ่งสรรปันส่วนกำไร หรือ PROFIT SHARING จะนำพาเกษตรกรไทยพ้นความยากจน
       
       ตัวอย่างชาวนาไทยเมื่อเข้าสู่ระบบจัดสรรปันส่วนกำไร ในรูปแบบผู้เล่นหลัก 3คน ประกอบด้วย เกษตรกร -โรงสี-ผู้ส่งออก โดยผลกำไรจะถูกแบ่งให้แก่เกษตรกร 70 %โรงสี 15%ผู้ส่งออก15 % ข้อดีของระบบนี้ คือเกษตรกรลงทุนมาก เมื่อข้าวราคาดีผลกำไร ก็จะถูกส่งกลับมามากเช่นกัน นี้คือข้อดีของระบบแบ่งปันกำไร
       
       ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยจะผลักดันกฎหมายข้าว เพื่อให้เกิด พรบ.ข้าว อันจะนำไปสู่การก่อตั้ง “กองทุนข้าว” กองทุนนี้จะทำหน้าที่จัดสรรเรื่องผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกันระหว่างผู้เล่นทั้ง 3คน บริหารสินเชื่อให้เกษตร เพื่อนำไปลงทุนในการเพาะปลูก เมื่อขายข้าวได้ ก็นำส่งคืนกองทุน
       
       ต่อไปนี้รัฐบาลไม่ต้องนำเงินงบประมาณแผ่นดินปีล่ะกว่า 3แสนล้านบาท มาใช้ในการพยุงราคา,แทรกแซง,หรือจำนำข้าว เพราะกองทุนข้าวจะบริหารจัดการเรื่องนี่ ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ สามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศในบริบทอื่นๆต่อไป
       
คำสำคัญ : ภราดร

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม