รบ.เชิญ ปชช.ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “ประจิน” ประชุม คกก.ฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       

       วันนี้ (26 เม.ย.) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
       
       เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยพร้อมธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กับประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นั้น
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใกล้จะถึงกำหนดตามหมายกำหนดการวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นี้ จึงเห็นเป็นการสมควรที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่อยู่ในประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรและในต่างประเทศ ได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ พร้อมขอเชิญชวนดำเนินการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยพร้อมธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กับประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
       
       พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในวันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทธไธสวรรย์ปราสาท
       
       ในการนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้