10 ปี กม.คุมน้ำเมาบังคับใช้ไม่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ไม่พอ จี้ออก กม.ลูกเพิ่ม

ผู้จัดการออนไลน์

       

       นักวิชาการ ชี้ 10 ปี กม. คุมน้ำเมา ยังบังคับใช้ไม่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ นโยบายภาครัฐไม่สดคล้องกฎหมายฉบับอื่น ปล่อยโฆษณาเลี่ยงกฎหมายใช้โลโก้น้ำ โซดาแบบเดียวกับเหล้าเบียร์ จี้ พัฒนากฎหมายลูกให้เข้มแข็ง ด้าน สคล. ชี้ ปชช. รับรู้กฎหมายมากขึ้น ภาคธุรกิจยังทำผิดกฎหมายอื้อ
       

       วันนี้ (13 ก.พ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ จัดเวทีเสวนา “10 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสังคมไทย” โดย ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคล. กล่าวว่า กว่า 10 ปี ของการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เห็นชัดว่า คนไทยส่วนใหญ่รับรู้กฎหมายมากขึ้น แต่ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญ คือ ภาคธุรกิจ หาช่องทางเลี่ยงกฎหมาย หรือทำผิดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สะท้อนจากการเฝ้าระวังและบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พบว่า ตลอดปีที่ผ่านมา มีสมาชิกร้องเรียนการทำผิดกฎหมาย มากถึง 2,045 ครั้ง ขณะที่เครือข่ายฯ จากส่วนกลางได้ดำเนินคดีและแจ้งไปยังหน่วยงานในพื้นที่กว่า 633 กรณี ฐานความผิดส่วนใหญ่ คือ ส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม ขายโดยไม่มีใบอนุญาต ขายในสถานที่ห้ามขาย เร่ขายและขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
       
       “หากจะให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ดูแลกฎหมายฉบับนี้ ต้องกำหนดมาตรการใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และหากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกระดับจริงจังบังคับใช้กฎหมายมากกว่านี้ ปัญหาจากน้ำเมาจะลดลงได้เกินครึ่ง และขอเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจหยุดวิ่งเต้นแก้กฎหมาย เช่น เสนอให้แก้ไขช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น แก้ไขเรื่องการโฆษณา ซึ่งล้วนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งสิ้น” ภก.สงกรานต์ กล่าว
       
       ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า จุดอ่อนของกฎหมายฉบับนี้ คือ การบังคับใช้ยังไม่เข้มแข็งพอ อีกทั้งกำลังคน เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เลยทำให้ประสิทธิภาพของกฎหมายไม่เต็มร้อย ขณะเดียวกัน นโยบายของภาครัฐ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่น เช่น สรรพสามิต กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้เกิดช่องว่างให้ภาคธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงกฎหมาย เช่น เอาตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้า ไปจดทะเบียนเป็นน้ำดื่ม โซดา ให้ตัวเองโฆษณาได้ คนก็เข้าใจว่าเป็นเบียร์ หรือในงานคอนเสิร์ตติดป้ายขายน้ำ แต่เปิดดูข้างในขายเบียร์  
       
       “อยากเรียกร้องให้มีการพัฒนากฎหมายลูกหรืออนุบัญญัติ ให้เข้มแข็งขึ้นกว่านี้ เพื่อตัดวงจรปัญหาภาคธุรกิจ ที่พยายามเลี่ยงกฎหมาย รวมไปถึงความพยายามล๊อบบี้วิ่งเต้น ใช้วิธีซิกแซกล้มกฎหมาย เอื้อประโยชน์ให้ขายเหล้าเบียร์ได้ก็กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของอิทธิพล นายทุนในพื้นที่ อำนาจเงิน การเมือง เจ้าหน้าที่ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมาย ทำให้กฎหมายอ่อนแอเข้าไปอีก รวมถึงการไม่เท่าทันกับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน้ำเมา และอยากฝากไปยังภาคธุรกิจ ให้ทำอาชีพด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม เลิกเป็นศรีธนญชัยได้แล้ว” ดร.บุญอยู่ กล่าว
       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้