ชาวนนท์สืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้จัดการออนไลน์

       

       วธ.- ชาวนนทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมจัดประกวดแม่หญิงการะเกด
       

       เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประกวดแม่หญิงการะเกด ในงาน “The mall songkran lagoon 2018” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “แม่หญิงการะเกด” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางวาสนา แสงงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขา งามวงศ์วาน เบลล่า - ราณี แคมเปน นักแสดงนำจากละครบุพเพสันนิวาส และชาวจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม ณ สวนน้ำแฟนตาเซีย ลากูน ชั้น 6 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
       
       ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี เสริมสร้างค่านิยม และความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้น ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีพิธีสำคัญ คือ การรดน้ำขอพร เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวที และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้คุณค่าความงดงามของประเพณีสงกรานต์ รวมถึงร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป
       

       
คำสำคัญ : สงกรานต์

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม