โหลดเลย "TOEA Application" ให้ข้อมูลทุกเรื่อง ช่วยคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กรมการจัดหางาน ร่วมธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแอปฯ "TOEA Application" ช่วยให้ข้อมูลคนไทยไปทำงานต่างประเทศ ทั้งข้อมูลพื้นฐานประเทศที่ไป ภูมิประเทศ อาการ วัฒนธรรม กฎหมาย ภาษา ข้อห้าม ฯลฯให้บริการแล้วผ่านระบบแอนดรอยด์
        

       นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ และที่กำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ภายใต้ชื่อ “TOEAApplication” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำให้โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในระยะแรกสามารถดาวน์โหลด TOEA Application ได้แล้วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต เฉพาะในระบบแอนดรอยด์ (Android) ส่วนในระบบไอโอเอส (IOS) จะดำเนินการได้ในเร็วๆนี้
        
       สำหรับการให้บริการของแอพพลิเคชั่นนั้นจะให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประเทศต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ภาษา ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ ตลอดจนสภาพการจ้างงาน เป็นต้น ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แรงงานคืนถิ่นที่กลับจากต่างประเทศ แนะนำการบริหารจัดการรายได้ของแรงงานไทย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพทั้งก่อนเดินทางและการโอนเงินกลับประเทศไทยได้ด้วย โดยแอพพลิเคชั่นจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผู้ไปทำงานต่างประเทศ และ 2.บุคคลทั่วไป โดยวิธีการใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและกรอกข้อมูลส่วนตัวก็สามารถใช้บริการได้แล้ว
        
       อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หน้าที่ของภาครัฐคือ การเตรียมคน และผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่หน้าที่ของคนที่จะไปทำงานต่างประเทศคือ ต้องมีการเตรียมตัวให้ดี และพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านภาษา และสุขภาพต้องแข็งแรง ซึ่งการให้บริการ ของ TOEA Application นี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศอย่างแน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้