สร้างท่อระบายน้ำ "เยาวราช" คืบ 96% เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมใจกลางกรุง

MGROnline

       

       กทม.เผยโครงการท่อระบายน้ำ Pipe Jacking ถ.ทรงสวัสดิ์ เยาวราช เจริญกรุง คืบ 96% ส่วนศรีอยุธยา พระราม 6 ทำแล้ว 17% ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมใจกลางเมือง
       

       วันนี้ (14 ก.ย.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ว่า การแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมใจกลางเมืองมีหลายโครงการ โดยวันนี้ได้มาติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 96% เมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
       

       นายจักรพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) บริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี จะสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาว 1,250 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1,530 ม. ท่อลอดเหล็กเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 ม. ยาว 350 ม. สร้างบ่อดันท่อ 28 แห่ง บ่อรับ 16 แห่ง บ่อสูบน้ำ 3 แห่ง เขื่อนค.ส.ล. ยาว 750 ม. ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 17% หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยดึงน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองสามเสนได้เร็วยิ่งขึ้น