กพร.เทรน ป.ตรีว่างงาน ป้อนธุรกิจขนส่ง ปี 62 เปิดอบรมเพิ่มไม่ต่ำกว่า 100 คน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กพร.เทรน ป.ตรี ว่างงาน ป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศรวมกว่า 300 อัตรา อบรมล็อตแรก 188 คน ปี 62 เล็งอบรมเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 100 คน
       

       นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาผู้จบปริญญาตรีที่ยังว่างงาน กพร.มีศูนย์บริการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ 11 แห่ง และเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีงานทำตามความสามารถ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้งเพิ่มและปรับเปลี่ยนสายอาชีพ (Up-Skill/Re-skill) แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ โดยในครั้งนี้ กพร.ได้ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้จบปริญญาตรี จำนวน 188 คนเข้าทดสอบภาคความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และด้านภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150 คน และจะมีการสัมภาษณ์ก่อนเข้าฝึกอบรมด้วย
       
       นายสุทธิ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือก 188 คน ได้เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ ในเขตกรุงเทพ จำนวน 131 คน และที่จังหวัดชลบุรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตธนบุรีอีกจำนวน 57 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม และเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในเขต EEC ด้วย และในช่วงเดือนเมษายน 2562 จะประกาศเปิดฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 อีกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ซึ่ง TIFFA มีสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกกว่า 200 แห่ง แจ้งความประสงค์ขอรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้ในปี 2562 จำนวน 300 คน ตำแหน่งที่รับเข้าทำงาน เช่น พนักงานดูแลลูกค้า พนักงานด้านการจัดการ พนักงานด้านการตลาด พนักงานต้อนรับ พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น
       
       นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการ และเป็นการฝึกทักษะให้กับแรงงานได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดย TIFFA จะทำหน้าที่ในการแจ้งจำนวนและทักษะความสามารถที่ต้องการ พร้อมตำแหน่งงานที่ต้องการ ส่วนกพร.ดำเนินการสรรหากำลังแรงงาน กำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และร่วมกันพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้ผ่านการฝึกทุกคนได้รับการการันตีว่ามีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์
       
       น.ส.ระพีพรรณ เชษฐ์รัมย์ หรือน้องเจมส์ อายุ 23 ปี จบ ป.ตรี สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ เล่าว่า เพิ่งเรียนจบจึงยังไม่ได้เข้าทำงาน เมื่อเห็นประกาศการรับสมัครเข้าฝึกอบรม และมีงานรองรับแน่นอน จึงสนใจสมัคร และจบด้านโลจิสติกส์มาโดยตรง ทุกตำแหน่งในสายงานด้านโลจิสติกส์สามารถทำได้อย่างแน่นอน
       

       

       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม